Regionální LITERATURA
města PÍSKU a jeho okolí

Určeno pro všechny, kteří chtějí poznat město Písek
,,jinak" než podle turistického průvodce.

Vydejte se za poznáním míst, která navštívil a kde pobýval spisovatel Fráňa Šrámek. Trasa za poznáním je určena velkým i malým.

AUTOŘI

Životopisy, zajímavosti
a literatura od autorů Písecka a jeho okolí.

MÍSTA

Každé místo, ulice
i stavení má svůj příběh.
Zajímá Vás?

DÍLA

Úryvky ze známých
i neznámých knih, básně,
i povídky.

TRASY

Vydejte se za poznáním míst, která mají svou historii.

Současné i historické fotografie města Písku. Poznáte místa z dob minulých?

AKCE, NOVINKY

Nově přidáno:
Maryna Alšová-Svobodová
L. Ludvík: Písecká Amerika
Jiří Prachař
František Filip
F. Filip: Přelet nad píseckým hnízdem (ukázka)
Josef Šnejdar
Tomáš Přidal

Smutná zpráva: V neděli 3. dubna 2022 zemřel v Praze básník Zdeněk Janík, člen Obce spisovatelů, PEN klubu a Syndikátu novinářů.  Bývalý student píseckého gymnázia v době nesvobdy publikoval pod pseudonymem Tomáš Šobr.

Významné ocenění převzal v dubnu 2022 v Národním muzeu emeritní archeolog Prácheňského muzea
v Písku  Jiří Fröhlich. Cenu Eduarda Štorcha za celoživotní přínos v oblasti archeologie uděluje Česká archeologická společnost za mimořádné zásluhy o popularizaci archeologie.

Právě vyšlo:
Tereza Dobiášová: Tajemství. Neskutečný příběh Anežky České.
Za knihu Tajemství s ilustracemi Petra Nikla získala letos (2022) Tereza Dobiášová, bývalá ředitelka písecké Sladovny, cenu Magnesia litera za nejlepší debut.

 

 

 

Písecká nokturna

 

 

 

Koncert "U klavíru"
Cyklus hudebně-literárních koncertů v sále Městské knihovny Písek.
Účinkují: Zdeněk Merta a Oldřich Vlček a jako exkluzivní host Zora Jandová
12. června 2022 v 17.17 hodin
Městská knihovna Písek, přednáškový sál

Předprodej vstupenek: Městská knihovna Písek  (recepce)
Cena vstupenky: 250 Kč
Kontakt: piseckanokturna@seznam.cz
tel.: 777 99 007

 

 

 
 

 

KELTOVÉ NA JIHU BOIOHAEMA
 

 

Keltové na jihu Boiohaema
Výstava
3. června - 11. září 2022
Prácheňské muzeum,  Galerie muzea

Největší výstavní počin píseckého muzea v letošní letní sezóně
představí nejnovější archeologické nálezy ze starší doby železné
(800 př. n. l. až zlom letopočtu).