Regionální LITERATURA
města PÍSKU a jeho okolí

Určeno pro všechny, kteří chtějí poznat město Písek
,,jinak" než podle turistického průvodce.

Vydejte se za poznáním míst, která navštívil a kde pobýval spisovatel Fráňa Šrámek. Trasa za poznáním je určena velkým i malým.

AUTOŘI

Životopisy, zajímavosti
a literatura od autorů Písecka a jeho okolí.

MÍSTA

Každé místo, ulice
i stavení má svůj příběh.
Zajímá Vás?

DÍLA

Úryvky ze známých
i neznámých knih, básně,
i povídky.

TRASY

Vydejte se za poznáním míst, která mají svou historii.

Současné i historické fotografie města Písku. Poznáte místa z dob minulých?

AKCE, NOVINKY

Nově přidáno:  Václav Bláha, typograf, ilustrátor, grafik, pedagog.
                               
Petr Šafránek, strojní inženýr, pedagog a básník. Paměť Otavy.  Jižní Čechy země zamyšlená aj.
                             
  Bohumil Ždichynec: Otavo, má řeko, já se sem vracím

Právě vyšlo:
Bohumil Ždichynec: O člověku trochu jinak aneb tajenka a křížovka života. Praha: Aesculap, 2019.                          
Lidská existence je plná záhad a otazníků, v jistém smyslu i dobrodružstvím poznání. V uzlových bodech na prahu krizových prožitků si často klademe otázky: Žijeme? Nežijeme? Rozumíme příslovečnému „tady a teď“? Naše cesta je tajenkou i křížovkou, plyne jako tok řeky v touze po naplnění dokonalosti a  vlévá se do moře krásy žití. Nahlédněme očima lékaře do reflexe lidské psychiky. Jedinečnost pozemského života každého člověka je neopakovatelná. Lidskost spočívá v přesahování toho, co je dáno přírodou a dějinami. Pokračováním, obnovováním sebe sama, příroda a lidstvo svědčí proti smrti.  Autor podává přístupnou formou souhrn informací o tom, jak zdravě a smysluplně žít a širokému okruhu zvídavých čtenářů nabízí cestu, jak rozluštit vlastní problémy, před které konkrétního člověka staví globalizující se svět. „Jde o svého druhu do mozaiky rozčleněný manifest praktické moudrosti v přítomném světě a o sumář moudrostí o onom přítomném světě“, píše v doslovu ke knize literární kritik doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

 

 

 

knihovna

Arkáda Písek: "Jsem pěstoun"

 

 

Arkáda Písek: "Jsem pěstoun"
Výstava
leden 2019
Městská knihovna Písek, 1. patro
Výstava přináší informace o možnostech, jak se stát pěstounem, i portréty těch, kteří se jimi již stali.

 

Písecká zima Aloise Němce

 

Písecká zima Aloise Němce
Projekce souboru zimních obrázků pana věžného.
Kdy: čtvrtek 31. ledna v 16 hodin
Kde: Prácheňské muzeum
Přednášky se konají v přednáškové síni PM, vchod přes spodní nádvoří.