B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům U Koulí - ul. Fráni Šrámka č. 131

První zmínka o tomto domě, který stojí na skále přímo v prostoru opevnění města, pochází z r. 1546. Byla však vyslovena i domněnka, že zde původně byla tvrz, k níž patřila osada jménem Drlíčov, která zanikla se vznikem města Písku ve 13. století. Pojmenování domu pochází z 19. století a souvisí s kamennými a železnými dělovými koulemi, které byly nalezeny při bourání Putimské brány, na niž budova navazovala, a městských hradeb a zazděny do přední zdi. V roce 1993 byly objeveny pozůstatky renesančních sgrafit na fasádě. Všechny prostory předního traktu jsou valeně sklenuty, místnosti zadního traktu mají ploché stropy. Ve dvoře je podklenutá pavlač se třemi oblouky. Průjezdem domu lze projít do parkánu, celý areál je vyzdoben kopiemi empírových váz hrnčíře J. Svobody. V letech 1810 – 1821 byl dům rozšířen a přestavěn v klasicistním duchu. V 50. letech 20. století se stal majetkem města, které jej adaptovalo pro základní (tehdy lidovou) uměleckou školu, která zde sídlila od roku 1963 do roku 2013. Na nádvoří byl umístěn pomníček houslového pedagoga Otakara Ševčíka, jehož jméno škola nese. S rodinou tu bydlel gymnasiální profesor Řehoř Zeithammer, zakladatel písecké městské knihovny, roku 1832 se tu narodil jeho syn Antonín Otomar, staročeský politik a pražský primátor. Jako student zde byl na podnájmu Josef Holeček, v domě bydlel po příchodu do Písku krátce básník Adolf Heyduk, žil zde historik a spisovatel František Křemen.
Pamětní deska na fasádě připomíná pobyt Fráni Šrámka v době jeho studií. Byl zde filmován Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr (podle Šrámkovy hry a jeho románu), režíroval je písecký rodák V. Krška.

Loni na podzim r. 1952 Písečané s radostným očekáváním přihlíželi, jak Václav Krška s herci a filmovými spolupracovníky natáčí pro Čs. státní film Šrámkovu hru „Měsíc nad řekou“ v ulicích města a hlavně v domě „U koulí“…. Fotografie památného domu „U koulí“ (Putimská ulice čís. pop. 131), v němž Šrámek bydlel po deset let a jenž je hlavním dějištěm „Stříbrného větru“ i „Měsíce nad řekou“. Dům tento možno dnes nazvati historickým; nejen představuje vzácně zachovalý celý systém městského opevnění z doby založení města, jež chránilo baštami, hradbami i kdysi padacím mostem přístup k bráně vedoucí na Putim (známou z Baarovy jihočeské idyly „Jan Cimbura“) a zbytečně zbořené r. 1834, ale i připomíná památku vynikajícího českého politika A. O. Zeithammra, jenž se tu r. 1832 narodil, básníka Ad. Heyduka, jenž tu jako mladý suplent bydlil, posléze i dalších jeho obyvatelů, samotného Fráni Šrámka a historika prof. Fr. Křemena. Za okupace byl zde vydáván ilegální tisk komunistické strany. Vyložené fotografie zachytily pohled na celé opevnění se Šrámkovým oknem i dominantou věže hlavního kostela, na uliční průčelí i nádvoří se starobylou pavlačí, v němž mladičkému Šrámkovi „peroutky počaly růsti“.
Dům, nazývaný též „Šrámkův dům U koulí“, byl z podnětu krajinského spolku „Prácheň“ získán loni (1952) píseckou obcí jako konfiskát.
Náš Fráňa Šrámek. Doprovod k Šrámkově výstavě v Písku a příspěvek k poznání života a díla národního umělce. Napsal Dr. Jaromír Malý. Výstavní místnost píseckého musea. 22. srpen – 30. září 1953. V Písku, Městské muzeum 1953.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan - Fröhlich, Jiří - Čížek, Jiří. Písek : historický průvodce. Písek : Prácheňské muzeum ; Prácheňské nakladatelství, 2004, s. 26. ISBN 80-86193-08-X. m
  • Almanach 750 let města Písku. Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1993, s. 162. ISBN 80-85618-08-7
  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek, J a M, 1998, s. 18. ISBN 80-86154-09-2.