B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům U Černého orla - Budějovická ulice č. 103

Kdysi na rohu Chelčického ulice a Alšova náměstí stával hostinec, na jeho místě vznikl v letech 1889-90 palác Občanské záložny, později polikliniky. Hostinec i s domovním znamením byl přenesen o křižovatku dále na roh Budějovické  a Budovcovy ulice. Nyní jsou na obou domech totožná znamení. V tomto domě byla do devadesátých let minulého století lékárna, ve které působila spisovatelka Milena Brůhová jako lékárnice.
Pro knižní vydání písecká domovní znamení výtvarně zpracovali grafici Josef Votlučka s textem Jaromíra Malého a František Doubek s texty Karla Sýse.

Použitá literatura:

  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J a M, 1998, s. 39-40. ISBN 80-86154-09-2.
  • Sýs, Karel - Doubek, František. Písecká domovní znamení. Písek : J a M, 2007. ISBN 978-80-86154-64-0.