A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Písecké variace  - Janík Zdeněk

PÍSECKÉ  VARIACE

1

S  tebou  jsem viděl
své  město poprvé  utíkat  s kopce

Jak taky jinak
s kánětem tvého pohledu v patách

A  stará  bachratá  kvočna věž
sháněla marně
do houfu ulice

Ale  i  déšť
byl  tu jen proto
aby  si  nikdo  z  nás
nezadal  před  tebou  na  kráse

2

Vím
že  se  vrátíš
protože  můj  grošák
s ostruhou  vzpomínek  v slabinách
zná  cestu  domů

A  skály  nad  řekou
dají  mi  za  pravdu

Jak  taky  jinak
když  je tak  blízko  jez
Z básnické sbírky: Janík, Zdeněk. Vracím se k tobě chlapeckou lodí, Písek 2000