A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Okno v dešti  - Hejna Petr

Padá, padá, kapka deště
slze tolik podobná
hledím na ni, prstem ji hladím
na sklo chladný tvář si dám

Hledím na ni
a smutek v duši mám

(klip)

Z knihy Rocková poezie