A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Vokroj Milan

Narození: 1925 České Budějovice
Úmrtí: 2000 Písek
Obor působení: knihovník, prozaik, hudební teoretik
Působení: 20. a 21.století

Narodil se  30. 12. 1925 v Českých Budějovicích. Zde studoval na Jirsíkově gymnáziu a  obchodní akademii. Po přestěhování do Písku pokračoval ve studiu zde. Maturoval v roce 1944. V letech 1946-1948 studoval na Státní knihovnické škole v Praze. V roce 1952 nastoupil do písecké knihovny, nejprve jako knihovník, později jako vedoucí hudebního oddělení a fonotéky, které se za jeho vedení stalo jedním z nejlepších v republice. Byl zván jako poradce do jiných knihoven, kde pomáhal při zřizování podobných oddělení. V letech 1969-1974 absolvoval externí studium oboru knihovnictví a vědeckých informací na FF Univerzity Karlovy, o rok později obhájil doktorát filozofie. Byl funkcionářem evropské skupiny IAML – Mezinárodní asociace hudebních knihoven. Publikoval nejen v odborných časopisech (Čtenář, Knihovník aj.), ale i v Jihočeské pravdě, Zítřku aj. Zabýval se problematikou hudebního knihovnictví ve veřejných knihovnách, audiovizuálních studoven, fonoték, prací se čtenářem a regionální knihovnickou prací. Velkou pozornost věnoval píseckým hudebníkům, jejich dílo přibližoval posluchačům ve vlastních pořadech. Vypracoval se na znalce chorálu evropské úrovně, shromáždil také nejrozsáhlejší materiál k uveřejnění obsáhlé studie o této vědě. Roku 1984 začal publikovat hudebně knihovnické fejetony a eseje v časopisech Kulturní rozvoj a Tvorba. Spolupracoval při vydání Prácheňského zpěvníku, připravil do tisku studii J. Máchy Janáček a Písek. V roce 1972 vydal v Supraphonu knihu 12 humorných povídek o vynálezci samočinného notačního stroje pod názvem Za chvíli začnou kosové.
Zemřel v Písku 28. 8. 2000.

Použitá literatura:

  • Pilka, Jiří. Výpravy proti času. Praha: Doron, 2005, s. 135-137.  ISBN 80-7297-059-3.
  • (zm). Milan Vokroj. Z galerie jihočeských spisovatelů. Jihočeská pravda. 23.6.1992.
  • Horálková, Valerie. Za Milanem Vokrojem. Čtenář, 52, 2000, č. 10, s. 299.
  • Horálková, Valerie. PhDr. Milan Vokroj byl předním odborníkem, který zastupoval evropské hudební knihovnictví v mezinárodní asociaci.
  • Písecké postřehy. 9,  13.9.2000, č. 37, s.6.
  • Jiran, Josef. Rozloučení s doktorem Vokrojem. Písecké postřehy, 9, 6.9.2000, č.36, s. 6.
  • Jedličková, L. – Týcová, H. 160 let písecké knihovny a veřejného knihovnictví. Písek: Okresní knihovna, 2001, s. 81-82. ISBN 80-86566-01-3.
  • Milan Vokroj. [online] [cit. 25. 11. 2011.] Dostupné zde
  • Hůlek, Julius. Za PhDr. Milanem Vokrojem. Národní knihovna, roč. 11, č. 5-6, s. 240-241. Dostupné zde

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: