A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Vejlupek Miroslav (Čerchovský)

Narození: 1952 Domažlice
Obor působení: prozaik, esejista, publicista, editor
Působení: 20. a 21.století

Miroslav Vejlupek (Čerchovský) se narodil 29. ledna 1952 v Domažlicích. Středoškolského vzdělání se mu dostalo na Odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze-Klánovicích (1972) a na Střední knihovnické škole v Praze, konzultačním středisku v Plzni (1977). Po čtyřletém profesionálním působení v kulturní a osvětové sféře abdikoval na funkci ředitele kulturního a osvětového zařízení  v Horšovském Týně. Následně prošel řadou především dělnických zaměstnání. Vyhnul se mechanismům komerce a zasazoval se o nekomerční pojetí umění, přičemž své literární, publicistické, literárně-organizátorské a editorské aktivity směroval na Chodsko a do prácheňského regionu.
Vejlupkovy  tvůrčí začátky se datují do roku 1973, kdy publikoval v plzeňské Pravdě  povídku Pavlův slavnostní den. Od té doby četli jeho články, glosy, črty, fejetony, eseje a povídky čtenáři Nového Domažlicka, Pravdy, Zemědělských novin, Družstevních novin a periodik Z Chodského hradu a Literární fórum, později čtvrtletníků Dokořán a Spektrum. Příležitostně publikoval také v měsíčníku Host a v elektronických Libereckých listech (www.libereckelisty.cz), v obtýdeníku Tvar, týdenících Obrys-Kmen a Písecké postřehy a v denících Mladá fronta DNES, Písecké listy, Jihočeské listy, Písecký deník, Plzeňský deník, Neviditelný pes (www.neviditelnypes.cz), Pozitivní noviny (www.pozitivni-noviny.cz) a Britské listy (www.blisty.cz), dále v almanachu on-line Wagon (www.almanachwagon.cz), dvouměsíčníku Téma (www.gasbag.wz.cz/téma), v časopisu Divoké víno (www.divokevino.cz),  v literárně-publicistickém blogu  Subjektivník (www.subjektivnik.blogspot.com) a na  portálu Literární Západ (www.literarnizapad.cz).
V letech 2002 – 2004 a 2007 – 2010 byl redaktorem internetové literární revue Chůdové kořeny. V letech 2004 – 2010 Vejlupek editoval internetový „projekt nezapomenuté literatury“ Taxus Bohemica, v jehož Edici hostů uspořádal a k vydání připravil řadu elektronických literárních sborníků. Ve stejné době byl administrátorem a editorem e-projektu Kybernétés aneb Cesty regionalismu třetího tisíciletí, kam uvedl řadu osobitých spisovatelů a výtvarníků. V letech 2006 – 2007 působil jako editor literární části internetového projektu Subjektivník.
V roce 1979 vyšla Vejlupkovi v plzeňském Západočeském nakladatelství knižní prvotina Chlapi se nebojí a dva roky nato próza Hlava plná mozolů. Potom se v oficiální literatuře na dlouho odmlčel a po celá osmdesátá léta distribuoval pouze samizdatové strojopisy esejistických textů s tématikou chodské historie a kultury. Vejlupkův návrat na literární scénu se pojí s rokem 1998, kdy vydává prozaický triptych Vyvřeliny a poté sbírku povídek Nemocný život (1999). Na Internetu zveřejnil prózu Zahrada v jeskyni, výběr kratších próz Z balad, triptych U Ošuntělého fraku, sbírku esejů Klec z hedvábí, esej Co dovoleno spisovateli… a čtyři díly souboru Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate: sborník archivních dokumentů Literatura a kyberprostor, a příběh a po něm monografie Osobnost Theofila Halamy, Osobnost Čestmíra Vidmana a Osobnost Kláry Hůrkové. Soubor vyšel též tiskem. Poslední Vejlupkovou  publikací tištěnou je Cílová rovina, výběr z textů let 1998 – 2009 (MiradiX , Písek 2010).
Nejrozsáhlejší Vejlupkovu prózu, tetralogii Země podvedená, vydal Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek v internetové  Edici hostů (2007). O dva roky později vyšel román na CD-ROM v píseckém vydavatelství MiradiX. Na CD-ROM dále vyšly tituly  Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka, Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví (oba MiradiX, Písek 2010), Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života, Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART a také cyklus drobných próz Stoly (všechny Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek, 2011).
Miroslav Vejlupek byl jedním ze zakládajících členů a v letech 2001 – 2003 jednatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku. V letech 2000 – 2004 editoval jeho internetový literárně-výtvarný projekt Litterate 28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů.
Je členem Českého esperantského svazu a Prácheňského syndikátu V-ART Horažďovice – Písek. Rozešel se s občanským sdružením Obec spisovatelů (1999 – 2003) a s občanským sdružením Středisko západočeských spisovatelů (1998 – 2003).
Miroslav Vejlupek žil do svých dvaatřiceti let v rodném kraji, v letech 1987 – 2002 v Písku, odkud přesídlil opět na venkov do klatovského Pošumaví.

Pro Čtení z Písku: Miroslav Vejlupek (Čerchovský), leden 2012

Použitá literatura:

Osobní sdělení

Ukázky z díla autora:

Další odkazy: