A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Sojková Věra

Narození: 1891 Písek
Úmrtí: 1968 Písek
Obor působení: spisovatelka
Působení: 19. a 20. století

Narodila se 5. června 1891 jako Františka Věra Sýkorová v rodině píseckého advokáta, kde strávila v příznivém kulturním prostředí dětství a dívčí léta. Ve svém rodišti absolvovala obecnou a měšťanskou školu, 5. a 6. třídu vyšší dívčí školy v Praze. Již od studentských dob se zapojila do společenského a kulturního života, po matce zdědila lásku k hudbě a přírodě. Přispívala do místního tisku, její první povídky uveřejnily pražské časopisy Cesta a Lumír. Milovala divadlo a v mládí napsala několik divadelních her. Po odchodu do Prahy (provdala se) se angažovala v levicovém ženském hnutí. V letech 1934-36 psala román Bloudění v kruhu, v němž vykreslila píseckou atmosféru za první světové války. V dalším románu Naše zahrada čerpala ze vzpomínek své matky. Za knihu pro děti U pěti malých zbojníků byla před válkou odměněna literární cenou. Za druhé světové války se zapojila do odboje. Roku 1943 byla zatčena a až do osvobození vězněna v Terezíně a Ravensbrücku. Své tehdejší útrapy i naděje vložila do básnické sbírky Chudobky na blátě. Po válce se zapojila do veřejného života a kulturního dění, publikovala v novinách, časopisech a napsala divadelní hru o osudech J. K. Tyla. Po návratu do Písku se na sklonku 50. let zapojila do práce Historického kroužku při muzeu. V letech 1956-61 v Píseckém kulturním zpravodaji vycházely Písecké chodníky a pěšiny před půlstoletím – její vzpomínky na dětství a mládí i na význačné písecké osobnosti té doby. Zemřela 22. října 1968 ve svém rodišti.

Použitá literatura:

  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966,  s. 40.
  • Spisovatelka Věra Sojková. Písecké postřehy, 7, 22.10. 1998, s. 6.
  • Přech, Václav. Vzpomínáme spisovatelky Františky Věry Sojkové. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 10, 1973, č. 4, s. 284.
  • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/1. S-T. Praha: Academia, 2008, s. 248-249. ISBN 978-80-200-1670-6.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: