A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Novotný Jan

Narození: 1937 Písek
Obor působení: sochař
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 5. 6. 1937v Písku na Drlíčově blízko děkanského kostela. Jeho dědeček a tatínek byli písmomalíři, maminka švadlena. Na obecné škole podporovala jeho zájem o kresbu paní učitelka Janovská (manželka akademického malíře Janovského). Do obecné školy chodil Jan Novotný na školu J. A. Komenského na Alšově náměstí, do měšťanské školy na Husovo náměstí (dnes ZŠ Jan Husa). Odborné vzdělání získal na písecké střední průmyslové škole a na soukromých výtvarných studiích. Původně pracoval jako technolog v Elektropřístroji Písek. V roce 1994 až 1996 vyučoval na soukromé umělecko-průmyslové škole v Písku a spolupracoval v oboru výtvarné animace se Soukromou vyšší odbornou filmovou školou. V letch 1994-2007 byl učitelem na VOŠ a SPŠ ve Volyni ( původně obor nábytkářství, pak design interiér). Je autorem (spoluautorem) skript z oboru řezbářství.

V osmi letech seděl modelem akademickému malíři Gebrovi na městském ostrově – jeho obraz má dodnes. Už tenkrát obdivoval malířovu zručnost i trpělivost a tyto dovednsti si také sám brzy osvojil. Chodil do písecké oddílu Sokola a zúčastnil se Všesokolského sletu v Praze v roce 1948. Z oken bytu v Písku měl výhled na tři světové strany, sledoval architekturu města, kreslil domy, krajiny i portréty. Ve třinácti letech dělal růzůné kopie, mezi jinými i kopii portrétu hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

Výchozí se pro jeho budoucí činnost stala kresba, ve které se zdokonaloval pod vedením malíře Františka Janovského a profesora Velenovského. Kresbu portrétu pak studoval u F. R. Dragouna. Ovlivnila ho také kniha Ferdinanda Engelmüllera  Cesty k malířskému umění.

 1953 -1955 strojírenské učiliště Sezimovo Ústí
1955-1957 dvouletá průmyslová škola v Písku
1957-1959  vojenská služba Kadaň (kresby v Kadani, na Mělnicku a v Bratislavě)
1957-1959 dálkové studium v Praze – kurz figurální kresby
1959-1962  večerní studium na průmyslové škole v Písku ukončené maturitou
1959-1989  zaměstnán jako hlavní technolog v Elektropřístroji Písek
1970 začal dělat reliéfy
1974 vítěz v krajské výtvarné soutěži AMO
1989 revoluce a „volná noha“ : výtvarník, sochař, řezbář
1994 zakoupen domek v Soukenické ulici – budoucí ateliér
1994-1996 učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole v Písk
1994-2013 učitel na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni

 Autorovo výtvarné krédo:
Jsou to moje pohledy na život a věci „kolem“ mne. Jak pěkně vyjádřil Giorgio Morandi „Na světě není nic nového, důležitá je pouze nová pozice, z které umělec vidí a chápe věci takzvané přírody i díla, která jej zajímají a která předcházela jeho dílu vlastnímu.“

Karel Čabrádek o něm napsal (1993): „ K výtvarné tvorbě přivedla autora vnímavost a vztah k prostředí rodného města. Začal kresbami, aby později pocítil potřebu zachytit motivy, které ho přitahovaly, v jejich dalších rozměrech. Řešení našel v reliéfu a v práci se dřevem, která se stala další etapou jeho uměleckého hledání a nalézání. I když autora tento způsob výtvarného projevu uspokojuje dodnes, jeho tvůrčí průzkumy pokračují dál až k trojrozměrným dílům i objevování dalších tematických okruhů a zájmů.“ V klasicistním domku v Soukenické ulici čp. 160 vznikají díla na různá témata.  Milovaným motivem J. Novotného je město Písek. Pro Písecké postřehy řekl: „Narodil jsem se proti kostelu, kde byla a je nádherná atmosféra. Pak rád ztvárňuji ženy, které kreslím a dělám třírozměrné. Zabývám se také tématem současnosti a kyberprostoru, protože chci tvořit aktuálně a vidět svět kolem sebe. Dělám také rád dvojice, témata z mytologie a trochu i sakrální tématiku.“
V roce 2002 byl zařazen do švýcarské publikace „Who is Who“ a v r. 2004 do „Českého almanachu osobností a firem“.

V letech 1974 -2012 vystavoval na 21 výstavách. Z realizací lze jmenovat např. reliéf pro hotel Bílá růže v Písku (1980 – lípa), torzo ženy pro hotel Na Růžku v Milevsku (1985 – lípa), znak města Mirotice (1991), výtvarná výzdoba dveří v Radčicích (1993 – jilm), památník osvobození Písku americkou armádou (2000), socha s názvem Růst (2002, třešeň), socha zdobená ornamenty (2003 – smrk, roura ze studny), socha Tanečnice (2008 – třešeň), socha sv. Aloisie (2009 – lípa).

V roce 2015 vydal spolu s J. Hlachem a P. Bruknerem knížku Tři kamarádi z města P.
Kromě toho vydal:
Řezbářství : základy řezby. 2010 (spoluautor.
Deggendorf – Písek. 2013
Loutka. 2014
Oslava Písku, královského města. 2021

Jan Novotný – bibliografie

 1. O něm
 • Kulturisté ve městě na Otavě. Zítřek, 15. 2. 1967, roč. 23, č. 39.
 • Nejde jenom o módní pózování. Zítřek, 8. 7. 1967, roč. 23, č. 7.
 • /Šmíd, Karel / Písek ve fotografii a dřevě. Vernisáž v Portyči.  Zítřek, 6. 5. 1993, roč. 45, č. 18, s. 1.
 • V Portyči: Jan Novotný. Jaroslav Hübl. Lipík. 1993, roč. 2, č.5, s. 15.
 • Novotný, Jan. Písek dvoj i trojrozměrný: 30.4. začíná v Portyči výstava – vyznání Písku. Písecké postřehy. 1993, roč. 2, č.17, s. 3.
 • Kubička, Roman. Písecké ateliéry. Lipík, 1993, roč,2, č.12, s. 10-13.
 • Zelenková, Štěpánka. Řezbář byl překvapen, zájem ho povzbuzuje do další práce: tradice tvorby ve dřevě je stále živá a vzbuzuje úctu. Listy Písecka, 10. 1998, roč. 7, č. 239, s. 13.
 • Písek ve Dřevě. Písecké postřehy, 27. 1. 1999, Roč. 8, č. 4, s. 4.
 • Talián, Rudolf. Sochař a řezbář Novotný v Písku. Právo – Jižní Čechy. 1.1999, roč. 9,
  č. 17, s. 13.
 • Radní rozhodli, jak bude vypadat památník. Mladá fronta Dnes – Jihočeské vydání. 1.2000, roč. 11, č.20, příloha Jižní Čechy Dnes, s. 1.
 • V Písku bude vybudován pomník americké armádě. Právo – Jižní Čechy. 18.1.2000, roč. 10, č. 14, s. 14.
 • Svoboda, Karel. Osobnosti mého života. Top Class 2000, č. 2.
 • Almanach Kdo je kdo, Zug (Švýcarsko), 2002
 • Český almanach osobností a firem. Praha: Hamaro, 2004. ISBN 80-903585-0-0
 • Koblenc, Václav. S Karlem Svobodou plaval Tour de Zkopec. Mladá fronta Dnes –Jihočeské vydání. Jižní Čechy Dnes, 1.2.2007, roč. 18, č. 27.
 • -pn-. Jan Novotný vystavuje v Prácheňském muzeu. Písecké postřehy, 3. 12. 2008, Roč. 17, č. 48, s. 10. (Chybné číslo na výtisku, má být 49.)
 • Javůrek, Zdeněk.  Jan Novotný: Atelér – fotografie. Písek.
 • Kourová, Pavlína. Jan Novotný: sochař z domečku u synagogy. Fotograf Jan Bubák, Xantypa, 2014, roč. 20, č. 3, s. 66-68.
 • Kolářová, Libuše. Ateliér sochaře Jana Novotného voní dřevem a barvami a na hosty dýchne historie. Písecký deník, 27. 9. 2014, č. 227, s. 6.
 • Kolářová, Libuše. Herec nejen fotografuje, ale tvoří také koláže. Písecký deník, 25. 7. 2014, Č. 172, s. 3.
 • ks. Studentky navštívily ateliér sochaře. Písecký deník, 12. 5.2015, č. 109, s. 7.
 • Kolářová, Libuše. Tři kamarádi se opět sešli ve městě P. Písecký deník, 24. 9. 2015, č. 224, s. 2.
 • Eliáš, Petr. Tři kamarádi z Písku pokřtili novou knihu. Písecké postřehy, 21. 10. 2015, roč. 24, č. 42, s. 5.
 • Setkávání. Petr Brukner, Jan Hlach a Jan Novotný pokřtili v Písku svoji knihu Tři kamarádi z města P. Xantypa, 2015, roč. 21, č. 12, s. 108.
 • Rády, Andrej. Jan Novotný: Nejen sochař. Písecký svět, leden 2017, s. 29-30.
 • Javůrek, Zdeněk. Pozitivní negativy. Písek: Prácheňské muzeum, 2018.
 • -pe- Písecké památky se otevřely veřejnosti. Písecké postřehy, 12. 9. 2018, č. 37,
  5-6.
 • Kolářová, Libuše. Moje nejkrásnější Vánoce: sochař Jan Novotný. Táborský deník, 23. 12. 2017. /online/./cit. 8. 1. 2021/ Dostupné na: https://taborsky.denik.cz/z-regionu/moje-nejkrasnejsi-vanoce-sochar-jan-novotny-20171223.html
 • Novotný, Jan. Jak jsem se stal učitelem. In: VOŠ a SPŠ Volyně Almanach 2019. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2019, s. 36–37. ISBN 978-80-86837.
 • Měchurová, Zlata. Spojuje nás město. Písek: J&M, 2019, s. 12 –125. ISBN 978-80-86154-87-9.
 • Kolářová, Libuše. Kresby a řezby ve Sladovně. Písecký deník, 23. 2. 2020, č. 46. s. 2.
 • Beneš, Zdeněk. Koníček a kůň. Písecký svět, 19. 6. – 2. 7. 2020, s. 12.
 • -pe- Písecký patriot Jan Novotný věnoval městu plastiku koně. Písecké postřehy, 10. 2020, roč. 29, č. 40, s. 4.
 • SMART Písek. Ohlédnutí za prací SMART kanceláře Písek v roce 2020. Zpravodaj města Písku. 2021, č. 2, s.7.
 • -pe- Sochař Jan Novotný představí knihu Oslava Písku. Písecké postřehy, č. 14, 7.4.2021, s.10.
 • (red) Pomník na Pražské prošel úpravami. Zpravodaj města Písku. Květen 2021, s. 6.
 • 777 fotografií města Písku. Písek: město Písek, 2020. ISBN 978-80-906853-8-7.

Čtení z Písku. www.ctenizpisku.cz
Databáze národních autorit Národní knihovny.  www.nkp.cz
Informační systém abART www.isabart.org
Kulturní most. Za kulturou do jižních Čech. http://www.kulturni-most.cz
www.episek.cz

2. Od něj

 • Novotný, Jan – Řáha, František. Řezbářství: základy řezby. [Písek], 2010.
 • Novotný, Jan. Konkrétní postup při tvorbě sochy: Řezbářství III. ročník. Písek 2011.
 • Novotný, Jan. Deggendorf Písek Jan Novotný. [Písek]: Jan Novotný, 2013.
 • Sochařská reprodukční technika:přenášení bodů vodovacím přístrojem: obor design a interiér. Řezbářství III. ročník.  Písek: Jan Novotný, 2011
 • Novotný, Jan. Karneval. Rukopis.
 • Novotný, Jan.Deggendorf. Písek: Jan Novotný, 2013.
 • Novotný, Jan.  Loutka. Písek: Jan Novotný, 2014.
 • Novotný, Jan – Brukner, Petr – Hlach, Jan. Tři kamarádi z města P. Písek: Jan Hlach, 2015.
 • Novotný, Jan. Kresby, záznamy, skicy, reliéfy. Písek: Jan Novotný, 2016
 • Novotný, Jan. Dům U Slona v Písku. Soubor pohlednic.
 • Novotný, Jan. Oslava Písku, královského města. Písek: Jan Novotný, 2021


Pro Čtení z Písku Jan Novotný, 2012
Bibliografie: J. Bělehrádková, H. Týcová

Použitá literatura:

 

Další odkazy: