A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Mareš Zdeněk

Narození: 1931 Veselíčko u Milevska
Obor působení: prozaik, zdravotník
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 24. 11. 1931 ve Veselíčku u Milevska. Vystudoval střední zdravotnickou školu v Písku, maturoval tu roku 1953. Tři roky působil na záchytné protialkoholní stanici v Praze. Pak pracoval do roku 1967 ve stavebním podniku jako úředník, potom jako diplomovaný ošetřovatel v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Své prvé příspěvky uveřejnil už jako student v časopise Zlatá stezka, posléze publikoval v různých periodikách, např. v Učitelských novinách, Mladé frontě, Květnu a Květech.  V r. 1958 vydal román „Nerozhodní“, který se odehrává v Písku v letech 1947 – 1948 a jeho hlavními hrdiny jsou středoškolští studenti.  Také novela „… není kam a není proč“ (1974), která se věnuje problematice dospívání, se odehrává v prostředí Marešovi důvěrně známém – ve zdravotní škole a v nemocnici. Na román „Tyrnerové“ (1965),  ve kterém se pokusil zachytit padesátiletou historii jihočeského řeznického rodu, volně navazuje román „Staré kameny“ z roku 1991. Psal také dobrodružné a historické romány pro mládež, např. „Tvůj majetek, králi“ (1984), „Už tamboři bubnují“ (1987), „Sehni se pro kámen“ (1988).  Román „Pavilon beznaděje“ (1991) se odehrává v prostředí psychiatrické léčebny. Námět z historie Písku čerpal pro svůj román „Horký týden“ (1978), který se odehrává v době obléhání města za třicetileté války v roce 1620.

Použitá literatura:

  • Slovník české literatury 1970-1981. Praha, Československý spisovatel, 1985, s. 215.
  • Zemanová, Blanka. Písecká literatura a její autoři. Písek: J & M, 2005, s. 75-76. ISBN 80-86154-57-2

Ukázky z díla autora: