A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Lipš František

Narození: 1874 Písek
Úmrtí: 1966 Písek
Obor působení: správce píseckého muzea a archivu, knihovník městské knihovny v Písku
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 26. 10. 1874 v Písku. Po nedokončených studiích na píseckém gymnáziu se vyučil u svého otce, který měl v Mostecké (dnes Karlově) ul. litografický závod. Pak pracoval jako faktor, v letech 1895-1898 vykonával vojenskou službu, potom byl krátkou dobu dopravním a telegrafním úředníkem u dráhy ve Vídni. V roce 1899 získal místo úředníka u písecké obce, později se stal vrchním oficiálem. Po sloučení zastaralé městské knihovny s moderní sokolskou (1904) ji vedl jako městský knihovník až do svého penzionování (1939). Vydal tištěný Seznam knih Lidové knihovny Palackého v Písku (1913), Seznam hudebnin (1925) a brožurku 100 let veřejného knihovnictví v Písku (1941). Zasazoval se o získání vhodnějších prostor pro umístění knihovny, která se roku 1934 přestěhovala do nové spořitelní budovy na Velkém nám. Účastnil se založení veřejné lidové čítárny (1905), která byla roku 1919 přičleněna k městské knihovně. Roku 1945 byl jmenován čestným členem svazu českých knihovníků. Jako správce píseckého městského muzea (od 1932) se zasloužil o vznik Heydukova muzea, o shromáždění památek na A. Sedláčka a O. Ševčíka a děl J. Z. Quasta, o rozšíření a nové uspořádání muzejní knihovny. Publikoval výroční zprávy o činnosti muzea. Zajímal se o veřejné poměry ve městě a věnoval se osvětové činnosti. Pořádal vzdělávací přednášky a různé výstavy. Byl jednatelem a členem mnoha spolků a sdružení, např. Sokola, zpěváckého spolku aj. Jako ochotník hrál divadlo, často v rolích prvního milovníka. Vítal všechno, co znamenalo pokrok a šíření vzdělání – v Písku patřil např. k prvním majitelům rozhlasového přijímače. Uveřejnil množství článků (v Otavanu, České osvětě aj.) a několik drobnějších spisů z oboru historie a kultury, např. o píseckém starostovi Tomáši Šobrovi či o dějinách divadla v Písku. Z vlastních zkušeností a vzpomínek z doby 1. světové války vycházel v pojednání Domácí odboj v Písku. František Lipš zemřel 19. 2. 1966 v Písku. Jeho syn Josef Lipš se stal předním odborníkem v oboru diskografie historických gramofonových desek a dcera Jarmila, provdaná Mikolášová, působila v Písku  v oblasti kultury a vydala útlou knížku próz Skleněná stěna.

Použitá literatura:

  • Janík, Zdeněk. Tři z rodiny Lipšů. Lipík : listy regionální kultury, 1994, roč. 3, č. 2, s. 17-18.
  • Jedličková, Ludmila; Týcová, Hana. 160 let písecké knihovny a veřejného knihovnictví v Písku. Písek: Okresní knihovna, 2001, s. 62-64. ISBN 80-86566-01-3.
  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 50.
  • Malý, Jaromír. Kulturní a samosprávný pracovník František Lipš šedesátníkem. Otavan, roč. 14, č. 8-10, s. 135-137.
  • Masarykův slovník naučný. 4. díl. Praha: Čs. Kompas, 1929, s. 488.
  • 100 let muzea v Písku. Písek: Okresní muzeum v Písku, 1984, s. 10 - 15.
  • Vokroj, Milan. Co dokázal jediný člověk. In: Almanach 750 let města Písku. Vimperk: TINA, 1993, s. 103-104. ISBN 80-85618-08-7

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: