A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Kudrnáč Jaroslav

Narození: 1922 Písek
Úmrtí: 2008 Praha
Obor působení: archeolog
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 17. října 1922 v Písku. Dětství prožil s rodiči v Praze a Bukurešti, kde jeho otec působil na československém vyslanectví. Část chlapeckých let trávil v jižním křídle píseckého hradu u prarodičů Krbečkových z matčiny strany – ve služebním bytě Měšťanského pivovaru. Se svým o dva roky mladším bratrem Antonínem a s několika spolužáky kopali v bývalé hradní kapli a objevili náhrobní kameny z 16.-18. století. V letech 1934-1939 studoval na píseckém gymnáziu, ale maturoval v Praze. Za válečného nasazení se dostal až do Itálie, kde se zúčastnil protifašistického odboje. Po návratu domů studoval prehistorii a československé dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v pražském Archeologickém ústavu ČSAV, kde se zprvu věnoval problematice slovanských raně středověkých hradišť. Po výzkumu píseckého středověkého zlatorudného mlýna (1967) začal jako první český archeolog intenzivně zkoumat rýžoviště, doly a úpravny rud. Stal se pak  uznávaným odborníkem v montánní (hornické) archeologii. Po  průzkumu zlatorudného mlýna z 13. století při řece Otavě u Písku prozkoumal v samotném městě další zlatorudný mlýn v prostoru pozdějšího Drátovského mlýna, zlatodoly Havírky a rýžoviště v Píseckých horách. Podle jeho scénáře vznikla v píseckém muzeu jedinečná expozice Zlato v Pootaví. V Písku prováděl také výzkumy středověkých památek u Kamenného mostu, hradu a tvrziště na na ostrůvku v rybníku Němci. Díky jeho iniciativě byla odvrácena úplná likvidace hřbitova U sv. Trojice, v roce 1983 pak o něm vydal průvodce Pietní park – památník města Písku. Je autorem knih Zlato v Pootaví (1971)a Rýžování zlata na Strakonicku (1981). V roce 1997 vyšla jeho kniha Písecký prapor protektorátního vojska v Itálii v letech 1944-1945. Svými archeologickými výzkumy zviditelnil středočeský Klučov a jihočeské Strunkovice nad Blanicí. PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc. je autorem mnoha odborných knih, statí a recenzí i popularizujících článků. Zemřel po dlouhé nemoci 6. září 2008 a byl pohřben v Praze na motolském hřbitově.

Použitá literatura:

  • Frölich, Jiří: K sedmdesátinám Jaroslava Kudrnáče. Výběr.roč.29, 1992, č.3, s.207-210.
  • Fröhlich, Jiří. Za Jaroslavem Kudrnáčem. Výběr, roč.45 (2008), č. 4, s. 303-304.
  • Fröhlich, Jiří. Poslední cesta a odpočinek jihočeských archeologů. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2010, roč. 47, č. 2, s. 81-87.
  • Fröhlich, Jiří. Za Jaroslavem Kudrnáčem (17. 10. 1922 - 6. 9. 2008). Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2008, roč. 45, č. 4, s. 303-304.
  • Pletzer, Karel. Jaroslav Kudrnáč: Strunkovice nad Blanicí od pravěku k novověku. Jihočeský sborník historický, 1999, roč. 68, č. 1, s. 377-378.
  • Sklenář, Karel. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-253-8.
  • Stosedmdesát let píseckého gymnasia.Písek: St.reál.gymn., 1948.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: