A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Jíša Zdeněk

Narození: 1931 Praha
Obor působení: kronikář, historik
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 11. 7. 1931 v Praze. Po maturitě na reálném gymnaziu a po absolvování učitelského kurzu začal studovat dálkově na Pedagogické fakultě v Olomouci. Mezi tím se stal učitelem na základní škole v Oldřichově, okres Opava. Zde působil dva roky do nástupu vojenské základní služby, kterou nastoupil v Písku. Na konci vojny se oženil s dcerou známého učitele hudby Joži Jaro, popraveného nacisty za okupace v důsledku jeho odbojové činnosti. Postupně začal učit na školách v Pasekách, Chřešťovicích a Semicích. Po krátké službě učitele byl požádán odborem školství, aby převzal post inspektora pro kulturu. Od roku 1962 působil jako ředitel Okresního domu osvěty, současně studoval dálkově na Fakultě osvěty a novinářství Univerzity Karlovy, promován byl v roce 1965 . V roce 1965 byl za svůj negativní postoj k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vyloučen z KSČ, sledován StB. Po zbavení funkce ředitele byl přeložen do píseckého muzea. Zde působil od roku 1969 jako pracovník na úseku výstavní a a přednáškové činnosti. Až do svého důchodu v roce 1991, přes 20 let, zajišťoval výstavní a kulturně vzdělávací činnost. Byl autorem stálých expozic muzea a vybudoval dosud chybějící oddělení soudobých dějin, v němž působil jako historik. Sbíral, pečlivě dokumentoval rozvoj okresu, města Písku na úseku průmyslu a zemědělství, včetně jeho výstavby před rokem 1990. Během svého působení v muzeu měl jako výkonný redaktor na starosti “Výroční zprávy muzea”. Redakčně připravil a zpracoval k vydání publikace kronikáře obce Horosedly Matěje Hřídele Ččyřdílnou “Historii zemědělské malovýroby a velkovýroby v Písku”, dále knížku Jaroslava Šindeláře “Knížka o Písku”,. Cihlovy “Začátky průmyslu na Písecku do r. 1914”. Je realizátorem výstavby pomníku věnovaného západním letcům z okresů Písek a Milevsko, odhaleného v Palackého sadech 8.5.2006. Jako kronikář města Písku v letech 1984 -2005 byl požádán o sepsání “Pamětní listiny” zahrnující vývoj města Písku v letech 1956-2005, která byla po opravě věže kostela umístěna do její makovice. Několik let také působil jako předseda letopisecké komise města Písku. Po odchodu důchodu v roce 1991 externě působil do roku 2005 na oddělení soudobých dějin a několik let pracoval v sezónním období v pobočce muzea v Památníku Protivín jako kustod.

Použitá literatura:

  • JÍŠA, Zdeněk. Letci Písecka na bojištích Druhé světové války. První vyd. Písek : vyd. Prácheňské muzeum v Písku, 1992. 132 s. + příl. (Historická edice Prácheňského muzea v Písku).
  • JÍŠA, Zdeněk - KRZÁK, Rudolf. Českoslovenští legionáři rodáci a občané z okresu Písek. V Písku : Prácheňské muzeum, 1999. 87 s. (Historická edice Prácheňského muzea v Písku).
  • JÍŠA, Zdeněk - Prášek, Jiří. Historie a současnost podnikání na Písecku. 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2000. 188 s. ISBN 80-902919-0-2.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: