A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Doubek František

Narození: 1940 Milevsko
Úmrtí: 2011
Obor působení: ilustrátor, malíř, grafik
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 21. 4. 1940 v Milevsku v rodině živnostníka – soustružníka umělých hmot. Od 15 let se soukromě učil malbě u milevskéko akademického malíře Karla Stehlíka. V rodném městě vystudoval střední jedenáctiletou školu, krátce pracoval v Centropenu a v ZVVZ v Milevsku. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole pedagogické s aprobací z matematiky, výtvarné výchovy a základů strojírenství. Kromě toho studoval kresbu a grafiku, promoval u Cyrila Boudy, který ho podstatnou měrou ovlivnil. Vyučoval (1962 – 1992) na píseckém gymnáziu (zprvu dvanáctiletce). Podílel se na vzniku výtvarného oboru v písecké lidové škole umění.  V letech 1990-1993 působil jako zástupce ředitele na střední zdravotnické škole a od r. 1994 jako pedagog na Soukromé střední výtvarné škole v Písku. R. 2002 odešel do důchodu a realizoval některé rozsáhlé projekty jako např. kresbu erbů pro Ottovo nakladatelství v Praze. Od mládí se věnoval hudbě, hrál na několik hudebních nástrojů, (např. na harmoniku, kontrabas a kytaru) a byl členem různých kapel. Nejznámější byl však jako ilustrátor a grafik.Výstavy měl  v Praze, jihočeských městech, ale i v zahraničí (např. Egypt, Wales, Rakousko, Dánsko, Německo aj.). V roce 2009 vystavoval v Bruselu velkoplošné grafiky jihočeských a evropských měst. Významné jsou i kresby erbů české šlechty a městských znaků, doplňující řadu knih. Vytvořil mnoho novoročenek a grafických návrhů medailí a pamětních mincí.  V jeho díle nechybí ani malby a velkoplošné intarzie (např. ve Šrámkově divadle v Písku). Vedle knižních ilustrací je také autorem řady plakátů, exlibris a blahopřání. Zabýval se i návrhy knižních obálek a grafickou úpravou publikací. Jeho práce jsou zastoupeny v různých galeriích i soukromých sbírkách. Doubkova tvorba je z velké části spojena s Pískem. Výtvarně zmapoval písecká domovní znamení a městské znaky. K jeho oblíbeným námětům patřila architektura, rád kreslil především jihočeská historická města. Zemřel po těžké nemoci 11. 12. 2011.

Použitá literatura:

  • Kolářová, Libuše. Papír proměňoval v dílo plné poezie. Písecký deník, 13. 12. 2011, č. 290, s. 7.
  • Pixová, Jaroslava. Sedmdesátka se na píli Františka Doubka nepodepsala. Tvoří neúnavně dál. Písecké postřehy, 23.2.2011, roč. 20, č. 8, s. 15.
  • (kdč, oš) František Doubek: Před vším dám přednost práci s knihou. Písecký deník, 6. 4. 2010, č. 80, s. 2.
  • -red- Poslední rozloučení s Františkem Doubkem. Písecké postřehy, 14.12. 2011, roč. 20, č. 50, s. 13.
  • Písecká čítanka. 2. díl. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1981, s. 84, 196, 211.
  • 220 let píseckého gymnázia. Písek: Gymnázium Písek, 1998, s. 108.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: