A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Brukner Josef

Narození: 1932 Písek
Obor působení: básník, redaktor, scénárista, překladatel, autor knih pro děti
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 15. 2. 1932 v  úřednické rodině. Během svých studií na píseckém gymnáziu se spřátelil s Radkem Pilařem, Vladimírem Jestřábem a Jaroslavem Papouškem. Scházeli se v Kronbergrově pavilonu, který jim tehdejší národní výbor propůjčil jako ateliér. Po maturitě na píseckém gymnáziu studoval dramaturgii a filmovou vědu na FAMU (1951-55). Po krátké praxi v Čs. televizi se r. 1956 stal dramaturgem Studia dokumentárního filmu Praha. V letech 1959-60 byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK), do r. 1972 redaktorem Klubu přátel poezie (Československý spisovatel). V roce 1960 obdržel čestné uznání za filmový scénář a v roce 1968 cenu nakladatelství Čs. spisovatel a Albatros (dříve SNDK). Byl členem Svazu čs. spisovatelů, odkud byl v roce 1973 vyškrtnut. V letech 1972-77 se věnoval pouze literatuře, i když nesměl knižně publikovat. V letech 1977 až 1985 působil jako varhaník, kostelník a topič ve sboru Čs. církve husitské v Praze na Vinohradech. Od poloviny 80. let začal externě učit v lidové škole umění. A začátkem 90. let se stal šéfredaktorem časopisu Mateřídouška. Poezií pro dospělé i pro děti a příležitostnými filmovými a výtvarnými kritikami přispíval zejména do novin a časopisů (Květen, Plamen, Literární noviny, Kultura, Kulturní tvorba, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Zlatý máj aj. ). Psal básnické texty k obrázkovým leporelům, zejména k obrázkům Josefa Lady (Kolotoč, Veselé příhody Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, Kniha plná zvířátek) a k omalovánkám. Je autorem scénáře pro film Případ Lupínek (1960) a scénářů pro krátké animované filmy Nerovný souboj (1979) a S úsměvem (1981). Jako autor či spoluautor se podílel na četných televizních scénářích (např. cyklus večerníčků Kocour Mikeš – podle J. Lady). Uspořádal nebo se podílel na uspořádání výborů z děl F. Šrámka, J. Vrchlického, antologii Mladé víno aj. Překládal z francouzštiny, němčiny, polštiny, norštiny a angličtiny.

Použitá literatura:

  • Slovník zakázaných spisovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 46-47.  ISBN 80-04-25417-9.
  • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1. A-L. Praha: Brána, 1995, s. 77-78. ISBN 80-85946-16-5.
  • Slovník českých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 44-45.
  • Menclová, Věra. Slovník českých spisovatelů Praha: Libri, 2000, s. 111-112. ISBN 80-7277-007-1.
  • Med, Jaroslav; Šubrtová, Milena. Josef Brukner. In: Slovník české literatury po roce 1945.  [on line] Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006 – 2011. [cit 17.12.2011]. Dostupné zde

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: