A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Bonhardová Nina

Narození: 1907 Žolynia (Halič, dnes Polsko)
Úmrtí: 1981 Praha
Obor působení: spisovatelka, překladatelka
Působení: 20.století

Narodila se 6. března 1907 jako Anna Urbánková v rodině rakousko-uherského majora Jana Urbánka, velitele vojenské posádky v Haliči. R. 1919 se Urbánkovi přestěhovali do Opavy, kde se otec stal velitelem četnické stanice. V Opavě navštěvovala měšťanskou školu a obchodní akademii (1921 – 1925), na níž ukončila studia r. 1925. Roku 1926, kdy již pracovala jako úřednice v opavské pojišťovně, se provdala za Ing. Josefa Bonharda, svého bývalého profesora, který přispíval do Lidových novin a inspiroval ji k rozhodnutí stát se spisovatelkou.

R. 1940 se s manželem odstěhovala do Písku, kde knižně téhož roku debutovala, když textem doprovodila bibliofilský tisk Písecké vánoce v kresbě Františka Zedníčka. Malíř obrazem a spisovatelka slovem se tak snažili ukázat „malý výsek z kamenné krásy města“. Bonhardová se zde vyznala z okouzlení romantickým Pískem a půvabnou jihočeskou krajinou. Text byl oslavou nejen sídla nad Otavou, ale celé české země, proto byl celý náklad okupačními úřady zabaven. V Písku se věnovala ochotnickému divadlu a stala se členkou Prácheňské scény, kde její manžel působil jako dramaturg. Přispívala také do různých periodik. R. 1943 se rozvedla a věnovala se výchově syna Romana Bonharda (1929 – 1990), který se stal známým klavírním virtuosem.

Od r. 1943 pracovala v Praze ve Filmovém archivu (do 1945). Byla redaktorkou časopisu Svět v obrazech a šéfredaktorkou ženského časopisu Vlasta. V letech 1948 – 1953 působila jako vedoucí propagačního oddělení tiskového odboru Ústředního národního výboru hlavního města Prahy a jako vedoucí redakce časopisu Praha. V letech 1953 – 1962 byla zaměstnána jako účetní ve Státním nakladatelství technické literatury. Potom se již věnovala jen literární tvorbě a střídavě žila v Praze a v Třeboni.

Povídky a články publikovala již od 30. let v různých časopisech a novinách (např. Národní listy, Národní politika, Venkov aj.). Těžištěm její tvorby se staly historické romány. Třeboňský archiv jí poskytl množství materiálu pro knihy odehrávající se v jižních Čechách 16. a 17. stol.Vystupují v nich skutečné postavy, např. Jakub Krčín v románu Tanec rabů (1949, 1. díl trilogie), Petr Vok z Rožmberka v Hodině závrati (1975). Napínavý děj se střídá s popisem dobových reálií, proto napsání každého díla předcházelo intenzivní studium. Kronikářský postup uplatnila v románech Selský mor (1957, 2. díl trilogie) a Polyxena (1959, 3. díl trilogie). V době raného středověku se odehrává příběh O Doubravce České a Měškovi Polském (1980).  V historickém románu Královský úděl (1971) vylíčila mj. cestu Přemysla Otakara II. do Písku.  Dětem adresovala memoárový román Františka a čtyřlístek (1974), evokující její šťastné dětství v Haliči, a Pohádky třeboňského kapra (1982), v nichž volně zpracovala krajové pověsti a pohádky. Nina Bonhardová přeložila a také pro rozhlas upravila několik polských her.

Zemřela v Praze 30. června 1981 na srdeční chorobu a podle svého přání  byla pohřbena na hřbitově v Třeboni, ve městě, které ji okouzlilo.

Použitá literatura:

  • Almanach 750 let  města Písku. Vimperk: TINA, 1993, s. 243.
  • Biografický slovník českých zemí. Boh-Bož. Praha: Libri, 2007, s. 50. ISBN 978-80-7277-239-1
  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 43, 49.
  • Král, Miroslav. Vzpomínka na Ninu Bonhardovou. Listy Písecka, 6. 3. 1997, s. 7.
  • Pravda, Rudolf. Nina Bonhardová : výpravy nejen do historie. Listy Písecka, příloha Kanape, 23. 3. 2002, s.2.
  • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000, s. 99. ISBN 80-7277-007-1
  • Dokoupil, Blahoslav. Slovník české literatury po 1945. [Online] Praha: Ústav české literatury AV ČR, 2006 – 2011 [cit 28. 11. 2012]. Dostupné zde
  • Wikipedie. Dostupné zde

Ukázky z díla autora: