A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Alšová-Svobodová Maryna

Narození: 1882 Praha
Úmrtí: 1973 Praha
Obor působení: malířka, kreslířka
Působení: 20. století

Narodila se 10. 8. 1882 v Praze do rodiny Marie a Mikoláše Alšových. Studovala Umělecko-průmyslovou školu v Praze u prof. E. Dítěte a J. Schussera, učila se také u svého otce. Její tvorba zahrnuje olejomalby, kresby (dekorativní linky, pohádkové, dětské, náboženské aj. motivy), knižní ilustrace a obálky, ex libris. Jako členka Umělecké besedy se 1907–10 zúčastnila jejích výstav pořádaných v Praze i na venkově. Od 1911 byla členkou nábožensky orientovaného výtvarného uskupení Sursum působícího 1910–12.  Stala se manželkou spisovatele Emanuela Svobody (1883–1967), který se věnoval dílu jejího otce a převyprávěl obraz života Marie Alšové, její matky. Ve svých sedmdesáti letech napsala vzpomínkovou knihu s názvem U nás doma, ve které zachycuje vzpomínky zejména na svého otce. Zemřela 26. 3. 1973 v Praze.

Použitá literatura:

  • http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/AL%C5%A0OV%C3%81-SVOBODOV%C3%81_Maryna_10.8.1882-26.3.1973

Obrazové přílohy:

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: