A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Aleš-Lyžec Josef

Narození: 1862 Písek
Úmrtí: 1927 Boseň
Obor působení: učitel, překladatel, spisovatel, propagátor lyžování
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 28. října 1862 v Písku, kde jeho otec, bratranec otce Mikoláše Alše, byl obuvníkem. Vystudoval píseckou reálku a stal se učitelem. Jeho prvním působištěm byla vesnička Milavče u Domažlic, kde se stal otcem nemanželského syna Josefa Váchala. V letech 1882 – 1891 učil na obecných školách v Praze – Karlíně a Holešovicích, poté byl přeložen na Mnichovohradišťsko, kde působil na mnoha školách až do svého penzionování r. 1917. Dalších osm let žil v Krkonoších v Bratrouchově, až se roku 1925 ze zdravotních důvodů opět vrátil na Mnichovohradištsko, kde žil v obci Boseň. Zde také 29. září 1927 zemřel, je zde i pochován.
Josef Aleš – Lyžec byl jedním z prvních nadšených propagátorů lyžařství a turistiky v Krkonoších. Krkonoše znal dokonale, mnohokrát o nich psal a přednášel, studoval i jejich poměry geologické a botanické. Krkonoším věnoval i jedinou svou knižní práci, Obrazy horské zimní krásy, z r. 1909. Dalším okruhem jeho zájmu byla teosofie a spiritismus, s nimiž seznámil i svého syna. Dokonce přeložil a vydal knihy francouzského okultisty Léona Denise Po smrti a Proč žijeme. Používal pseudonym Helena Dvořáková. V časopiseckých statích se zabýval i otázkami pedagogickými a národnostními. Byl rovněž výborným kreslířem.

Použitá literatura:

  • http://www.badatelna.eu/fond/2418/uvod/
  • https://en.isabart.org/person/26904

Obrazové přílohy:

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: