B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Synagoga - Soukenická ulice

Najdete ji v Soukenické ulici. Právě do této ulice byl vybourán nepůvodní vchod na místě, kde byly umístěny svitky tóry (Arón ha kodeš), když se ze synagogy v roce 1953 stal sklad Oděvy Písek. Synagoga v pseudomaurském stylu byla postavena v roce 1870, opravována již v roce 1909. V roce 1995 byl objekt vrácen do vlastnictví Židovské obce v Praze. V roce 2001 byla synagoga vyhlášena kulturní památkou a byly zahájeny přípravné práce vedoucí k rekonstrukci objektu. Sondáž nástěnných a stropních maleb prokázala, že jsou ve velmi zachovalém stavu a nyní probíhá jejich restaurování. Projevují se rovněž problémy se statikou bočních zdí, které se musí řešit stahováním a konstrukčními záchrannými prvky. Teprve poté bude možno odstranit nepůvodní betonový strop a interiéru synagogy vrátit historickou podobu.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek: historický průvodce. Písek: Prácheňské muzeum - Prácheňské nakladatelství, 2004. ISBN 80-86193-08-X
  • Ludvík, L. – Prášek, J. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek. JaM Písek, 1998, s. 66-67. ISBN 80-86154-09-2.