B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům U Tří korun - Velké náměstí 119

Původní dům z 2. poloviny 13. století patřil jistě k nejvýstavnějším ve městě. Měl vstupní síň vydlážděnou luxusními dlaždicemi, jaké zdobily podlahy královského hradu. Podle majitele Mik. Kolouška, který ho koupil roku 1561, se mu říkalo Kolouškovský. V 17. století ho vlastnil Albrecht Stříbrský z Rovin, gubernátor města Písku, od roku 1694 Tomáš Ledecký a jeho potomci. V roce 1799 ho koupí získal Jan Krüger, od roku 1839 patřil rodině Pacovských.
Jako primán píseckého gymnázia (1857-1858) zde bydlel u profesora Babánka Karel Klostermann. Ve 20. století ho koupil velkoobchodník Alois Erhart, který zde zřídil obchod s textilem a roku 1933 dům zcela přestavěl. Podle projektu pražského architekta Jana Šebánka, rodáka z Písku, tak vznikl jeden   z nejmodernějších  domů  ve městě – funkcionalistický  obchodní  dům, o němž místní tisk  psal jako o „novostavbě obchodního domu velkoměstského rázu“, ve kterém „podnikání jde nad rámec provinciálního stylu“.O rok později zde otevřel Josef V. Procházka kavárnu, restauraci a hotel. Ve dvorním traktu se nacházelo kino Koruna, později Oko. Dnes tu po rozsáhlých stavebních úpravách sídlí Česká pojišťovna.

Použitá literatura:

  • Sýs, Karel: Písecká domovní znamení. Písek: Nakladatelství J a M, 2007, s. 20. ISBN 978-80-86154-64-0.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 2. díl. Písek: Obec písecká, 1912, s. 382-383.
  • Žáčková, Eva. Meziválečná architektura ve Strakonicích, Písku a Blatné. 2- část. Výběr, 2004, roč. 41, č. 2, s. 102-112.