B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům U Slona - Karlova ulice č. 3.

Na místě domu U Slona stávala chalupa branného Pražské (Dolejší) brány, která byla zbořena v polovině 19. století. Roku 1824 prodala obec stavení s pozemkem zámečníku Františku Roškotovi, který si tu postavil nový dům. Z této doby je empírová fasáda i neobvyklé znamení U Elefanta. Zachovány zůstaly gotické sklepy. Součástí domu je část hradební zdi, na zasypaném městském příkopu vznikla zahrádka. Od roku 1840 patřil L. Erbenovi, o deset let později rodině Zemkově. Pak se tu říkalo U Jandů podle hostince, který navštěvoval např. básník Adolf Heyduk. V té době to však nebyla poslední budova v Karlově ulici (dnešní název). Stál zde ještě dům číslo 4, který byl roku 1904 srovnán se zemí při rozšiřování nábřeží. Po druhé světové válce dům U Slona chátral, v roce 1958 se částečně zřítila klenba v prvním patře. Roku 1982 ho od města Písku koupil historik umění Jaromír Stach Černín, který pocházel ze starobylého rodu Stachů z Červeného Hrádku. V roce 1997 došlo v souvislosti s různými úpravami v okolí k narušení statiky, své stopy tu zanechaly i povodně. V přízemí domu byly obchody, např. knihkupectví s antikvariátem. Současný majitel se snaží o rekonstrukci domu. V rozhovoru pro Písecký deník říká: „Chtěl bych, aby dům sloužil veřejnosti.“ Proto také byl založen Spolek přátel domu U Slona.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan - Fröhlich, Jiří - Čížek, Jiří. Písek : historický průvodce. Písek : Prácheňské muzeum ; Prácheňské nakladatelství, 2004. ISBN 80-86193-08-X.
  • Ludvík, Lubor - Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek : J & M, 1998. ISBN 80-86154-09-2.
  • Písek - almanach : 750 let města Písku. Písek : Městský úřad, 1993. ISBN 80-85618-08-7.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou zřízení král. úřadu Písek : Podhajský, 1930.
  • (lk). Chtěl bych, aby dům U Slona sloužil veřejnosti. In: Písecký deník, 15.3.2014, č. 63, s. 2.
  • Kolářová, Libuše. Nové informace o již zbořené Pražské bráně In: Písecký deník, 19. 12. 2012. č. 296, s. 3.