A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Žatecký Vít Trajanus

Narození:
Obor působení: bakalář, učitel, humanistický básník
Působení: 16.století

Narodil se pravděpodobně v Žatci okolo roku 1520. Studoval na pražské univerzitě, roku 1539 se stal bakalářem. Vyučoval na několika městských školách, zejména pak v Písku, kde byl jeho žákem v letech 1552-1555 mj. Jan Kocín z Kocinétu.  Vít Trajanus Žatecký patřil k družině básníků Sodalitas litteraria Jana st. Hodějovského  se sídlem na Řepici u Strakonic. Tomuto mecenáši, na jehož přímluvu získal přídomek z Chotěřiny, věnoval latinskou báseň o Písku, v níž chválí město pro jeho starobylost, bohatství a jako hlavu Prácheňska. Báseň podává obraz Písku okolo r. 1550. Podle překladu z latiny ji do češtiny přebásnil Adolf Heyduk pro Matznerova „Průvodce po Písku“ z roku 1898. Znovu byla otištěna v publikaci „A je to Písek, je to zas on“, kterou vydala písecká kulturně osvětová služba, a roku 1980 v 1. dílu „Písecké čítanky“. Trajanovy latinské verše (jmenovitě básnický popis města Písku a sídel Hodějovského hradů Řepice a Střely) jsou zachovány v básnické sbírce Farragines poematum, vyšlé z básnického kruhu Hodějovského.

Použitá literatura:

  • Kotalík, Jan. Školství. In: Almanach 750 let města Písku. Vimperk: Tina, 1993, s. 79. ISBN 80-85618-08-7.
  • Kotalík, Josef: Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 3-4.
  • Ottův slovník naučný. 25. díl. Praha: Ottto, 1906, s. 638.
  • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. 1. díl. Praha: SNKLHU, 1960, s. 330, 388.
  • Zemanová, Blanka: Písecká literatura a její autoři. Písek: Nakladatelství J&M, 2005, s. 16. ISBN 80-86154-57-2.

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: