A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Prášek Jiří

Narození: 1959 Tábor
Obor působení: ředitel muzea, etnograf
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 24. 10. 1959 v Táboře, ale vyrůstal v Chýnově, od mládí ho zajímala historie. Po maturitě na táborském gymnáziu (1979) pokračoval ve studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (obor historie). V roce 1983 začal pracovat v píseckém muzeu jako etnograf, později  se stal jeho ředitelem. Už na gymnáziu přispíval svými články o historii do místního tisku a do Výběru prací členů Historického klubu při muzeu v Českých Budějovicích. V té době (1979) také vydal svou první publikaci, která se zabývala Chýnovem. PhDr. J. Prášek je autorem mnoha knih a populárně naučných i odborných článků,  které vyšly v odborných časopisech, místním tisku a v dalších periodikách (např. Písecké postřehy, Listy Písecka, výroční zprávy píseckého muzea aj.) Písku a Písecka se týkají např. knihy Písecké 2. tisíciletí (2000), Písecké XX. století (1999), Písek před 100 lety aneb Kronika roku 1896 (1995), Písek před 75 lety aneb Kronika roku 1922 (1996), Písek před 50 lety aneb Kronika roku 1948 (1997), Písek před 25 lety aneb Kronika roku 1974 (1998), Písecká domovní znamení I. a II. (2000, 2001), o Vánocích na Písecku pojednává Písek pod betlémskou hvězdou (2001), k výročí písecké nemocnice napsal knihu  Nemocnice v Písku stoletá (2011). Je spoluautorem publikace Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace (1998, s Luborem Ludvíkem), Historie píseckých povodní (2002,  fotografie Zdeněk Javůrek), Historie a současnost podnikání na Písecku (2000, se Zdeňkem Jíšou), studií o dějinách Písku přispěl též do Almanachu 750 let města Písku (1993). Rozsáhlá je i jeho přednášková činnost.

Použitá literatura:

  • Jihočeští spisovatelé aneb Někteří z mnoha. Prachatice: Městská knihovna Prachatice, 2011, s. 129-130.
  • Kolářová, Libuše. O návštěvu mladých v muzeu musíme pečovat. Písecký deník, 1.12.2012, č. 281, s. 6.
  • Databáze národních autorit ČR. /online/ Národní kihovna ČR, 2007-2012 /cit 1. 8. 2012/. Dostupné zde

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: