A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Malý Jaromír

Narození: 1885 Písek
Úmrtí: 1955 Písek
Obor působení: spisovatel, regionalista, redaktor
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 14. března 1885 v Písku. V roce 1903 ukončil studia na gymnáziu v Písku a zapisuje se na filozofickou fakultu pražské univerzity. V rámci studijních pobytů stráví dva semestry na univerzitě v Tübingenu (1904) a Mnichově (1905). Od roku 1905 je redaktorem různých studentských časopisů, podílí se na založení krajinského spolku Prácheň. V letech 1909 - 1912 redaktorem časopisu Samostatnost, 1913 - 1914 redaktorem Pokrokové revue. V roce 1916 znovuobnovuje časopis Otavan, který vede do roku 1936. V roce 1918 je členem Národního výboru československého. V roce 1919 se žení a stává se knihovníkem Knihovny Národního shromáždění Československé republiky. V roce 1925 získává titul PhDr. Pracuje na rozvoji píseckého a prácheňského regionu, je literárně činný. Aktivně působí také ve Spolku sběratelů a přátel exlibris a grafiky. Od roku 1939 je až do konce války vězněn v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen. I v nacistických žalářích myslí na domov a skládá vlastenecké básně a texty, které se dostávají do vlasti. Dne 22. 5. 1945 se vrací do Prahy s podlomeným zdravím, po krátkém oddechu opět pracuje. V roce 1946 je jmenován ředitelem knihovny NS ČR a zároveň prvním lektorem žurnalistiky na UK v Praze. Je autorem 36 samostatných titulů (např. Albrechtický hřbitůvek, K jihočeské otázce, Z počátků jihočeské žurnalistiky aj.), nespočtu článků, statí a úvah. V roce 1948 odchází ze zdravotních důvodů do důchodu, umírá 28. října 1955.

Použitá literatura:

  • Masarykův slovník naučný. 4. díl. Praha: Čs. kompas, 1929.
  • Ludvík, Lubor - Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: JaM, 1998. ISBN 80-86154-09-2
  • Strakatý, Jan Karel. Život a dílo PhDr. Jaromíra Malého (a soupis jeho spisů). Praha: Spolek českých bibliofilů, 1955.
  • Votava, Karel. Písecký regionalista Jaromír Malý. Písek: Okresní knihovna, 1987.
  • Staněk, Libor. Jaromír Malý - písecký novinář a regionalista. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 2014, 51(4): 301-317.