A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Házr Písecký, Josef

Narození: 1869 Písek
Úmrtí: 1947 Protivín
Obor působení: spisovatel, učitel, ředitel školy
Působení: 19. a 20.století

Narodil se 15. února v Písku v rodině obchodníka Hasera. Od roku 1879 studoval na reálce v Písku, kde roku 1886 maturoval. Ve studiu pokračoval na učitelském ústavu v Hradci Králové. Roku 1898 získal na učitelském ústavu v Praze vysvědčení učitelské způsobilosti pro měšťanské školy. Vyučoval na školách v Lašovicích u Milevska, Bavorově, Čížové a Protivíně, kde se později stal ředitelem měšťanské školy. Do penze odešel roku 1928. V místech, kde působil, pracoval v Sokole (jako cvičitel i funkcionář) a aktivně se účastnil veřejného a kulturního života. V Protivíně byl členem městské rady. Svými beletristickými a populárně naučnými pracemi přispíval do regionálních periodik (např. Otavan, Písecké listy, Vodňanské listy Zlatá stezka aj.). Největší část jeho díla tvoří povídky a humoresky. Náměty z všedního měšťanského života podává s humorem, sentimentalitou a fabulační naivitou. Často líčí trampoty zamilovaných mladých lidí. ( Několik humoresek – 1900, Lidé dobří a bodří – 1906, Po světlých stezkách – 1941, román Zátiší – 1931). Na lidového čtenáře se orientoval i v knize Kašpar Matyáš ze Sudetu (1935), kde mu přibližuje život ve Vodňanech v první polovině 17. století před třicetiletou válkou a po ní. Jeho básnická tvorba je ovlivněna poetikou lidových písní a poezií ruchovců a lumírovců. Zahrnuje lyrické obrázky jihočeské krajiny, idylické líčení venkovského života i epické skladby s historickými a sociálními náměty. ( Rokoko a jiné verše – 1937, Klidné chvíle – 1938 aj.) Je autorem několika vlastivědných prací (Bavorovský slavín – 1923, Po stopách českých bratří – 1937, Vodňanský slavín – 1937). Někdy používal pseudonymu Josef Písecký. Zemřel 5. 3. 1947.

Použitá literatura:

  • Jelínek, Jan. Škola Protivín 1903-2003. Písek : Ires, 2003. ISBN 80-86566-18-8.
  • Lexikon české literatury. 2. sv., H-J. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0468-8.
  • Pravda, Rudolf. Josef Házr Písecký – spisovatel a pedagog miloval svůj rodný kraj. Listy Písecka, 19. 4. 2002.

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: