B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

zvonice - na Svatotrojickém hřbitově

V r. 1549 byl na levém břehu Otavy založen hřbitov, který nahradil ten původní u hlavního městského kostela. Na novém hřbitově pak byl vybudován kostel Nejsvětější Trojice a v jeho blízkosti byla postavena zvonice, kterou dala vybudovat Anna Kahounová na místě dřevěné kaple (1575). Je to stavba tvaru čtyřbokého hranolu, krytá jehlancovou střechou. Do patra zvonice je přístup po vnějším dřevěném schodišti. Její zvon od známého zvonaře Brikcího z Cinperka se dnes nachází na věži kostela Povýšení sv. Kříže. Přízemí, osvětlené širokými segmentovými okny, původně sloužilo jako kaple Proměnění Páně. Pod ní byla krypta zakrytá náhrobníkem s letopočtem 1559. Nyní je to jeden z 19 náhrobníků umístěných na vnitřních stěnách. Mezi nimi jsou tři náhrobní kameny ze 14. a počátku 15. století. Dalších 9 náhrobníků je na vnějších zdech zvonice, mezi nimi i náhrobní kámen dobršského faráře O. F. J. de Waldta, píseckého rodáka – náhrobník byl přenesen z děkanského kostela na hřbitovní zeď Svatotrojického hřbitova a odtud na zeď zvonice. V roce 1995 došlo k obnově původní podoby zvonice.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří. Písecké náhrobníky z 13. – 18. století. Písek: Prácheňské muzeum, 1996.
  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek. Historický průvodce. Stručné dějiny města. Písek: Ires, 1994, s. 52-53.
  • Almanach 750 let Písku. Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1993, s. 155.
 

Obrazové přílohy: