B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Žlutá vila - Sadová ulice 604

Žlutá vila stojí v Sadové ulici, jež prochází kolem parku, který byl založen v roce 1908 na místě cvičiště Klubu velocipedistů. V rámci oslav šedesátiletého setrvání císaře Františka Josefa I. na trůnu proběhla v květnu „Stromková slavnost“, při níž žáci obecných a měšťanských škol vysázeli stromky. V následujících letech pak byly podél parku postaveny v secesním slohu zahradní vily. V jedné
z nich bydlel od roku 1937 filmový režisér Václav Krška. Na tuto vilu vzpomínala Eva Soukupová, zakladatelka Divadelního ústavu: „Krška bydlel v nevelké vilce, která se stala centrem píseckého kulturního života mladší generace. Přijížděli sem i pražští herci a Písečtí na tuto společnost hleděli skrz prsty, podle jejich měšťáckého mínění se ve vile zřejmě děly neskutečné orgie, zatímco skutečností byly debaty o literatuře a umění.“ Jedním z návštěvníků byl i František Petřík, jehož texty z let 1930-1947 vyšly v knize Novinářem v Písku.

Použitá literatura:

  • Soukupová, Eva. Listy Písecka, 2. 1. 1998.
  • Ludvík, Lubor a Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: JaM, 1988.

Obrazové přílohy: