B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště ( bývalé gymnázium) - Komenského ul. 86

Na místě domu č. 86 bývala chalupa a zahrada, kterou roku 1724 prodal Vavřinec M. Chvojka Martinu Veselému. Roku 1784 ji koupil J. Janeš, který zde postavil dům, v němž pak bydleli jeho potomci. Roku 1861 koupila od Františka Janše dům písecká obec, aby tu vystavěla novou budovu pro gymnázium, kterému již dům č.1 na Velkém náměstí nedostačoval. Stavět se začalo v roce 1865, ale škola se sem nastěhovala až v roce 1878. Průtahy při stavbě prý byly způsobeny malým zájmem městské rady. Dvoupatrovou budovu s průčelím s různými prvky architektonického historismu 19. stol. člení vypouklé pilastry na pět částí. Má vysoký sokl a polokruhově sklenutá okna, jimiž se odlišuje od ostatních staveb v ulici. V nové budově gymnázia byla také ústavní kaple, do níž oltář zhotovil písecký řezbář Martin Habrda podle nákresu profesora reálky Adolfa Heyduka. Na oltáři stála starobylá soška Panny Marie z oratoria v prvním sídle gymnázia v Písku (na Alšově nám.). Do kaple bylo také zakoupeno harmonium. Na pozemku východně od budovy vznikla botanická zahrada. Od roku 1878 do roku 1884 navštěvoval turo školu Čeněk Zíbrt. V letech 1880 – 1885 tu studoval básník Antonín Sova a v letech 1885 – 1894 Fráňa Šrámek , v letech 1911 – 1914 spisovatel Václav Písař. Po ukončení vyučování gymnázia v této budově vznikla roku 1953 první Učňovská škola v Písku s organizovaným nižším stupněm výuky. V 50. letech 20. stol. sem byla umístěna také zvláštní škola, která tu setrvala po dobu přibližně třiceti let – roku  1985  byla v Šobrově ul. otevřena samostatná budova pro výuku dětí s různým stupněm postižení. V r. 1983 byla v budově Středního odborného učiliště zahájena pravidelná tříletá výuka učňovského dorostu v 11 třídách pro 11 profesí. V letech 1994 – 1996 bylo učiliště zmodernizováno a rozšířeno o přístavbu nové budovy s učebnami, kabinety a tělocvičnou. V sousedství školy vznikl pro její potřebu sportovní areál. Písecké střední odborné učiliště pak patřilo k největším učilištím v Čechách. Ve školním roce 1997/1998 navštěvovalo učiliště 780 učňů, z toho více než 180 v nástavbovém čtyřletém studiu s maturitou.

Použitá literatura:

  • Historie a současnost podnikání na Písecku. Žehušice : Městské knihy, 2000, s. 38. ISBN 80-902919-0-2.
  • Ludvík, Lubor a Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek : J & M, 1998, s. 62. ISBN 80-86154-09-2.
  • Písek - almanach : 750 let města Písku. Písek : Městský úřad, 1993, s. 98, 164. ISBN 80-85618-08-7.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 2. díl. Písek: Obec písecká, 1912, s. 435.
  • Stopadesát let píseckého gymnasia : 1778-1928. Písek : Podpůrný fond stát. gymnasia v Písku, 1928, s. 40 – 43.
  • Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek. /online/ /cit. 15.8.2012/Dostupné zde.