B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Schrenkův pavilon - Palackého sady

Zbudování altánu v podobě chrámku ve vznikajícím městském parku navrhl krajský hejtman Josef Edvard Maschke. Plán a rozpočet vypracoval krajský inženýr Trotsmann, který stavbu, s níž se započalo roku 1836, sám řídil. Před jejím dokončením byl však Maschke přeložen do Plzně (1840). O stavbu empírového glorietu s osmi toskánskými sloupy se zajímal i jeho nástupce baron Josef Schrenk, po němž byl nakonec pojmenován. Pavilon byl dostavěn roku 1841. Uvnitř kupole lze číst kryptogram Šlechetný Co Hodného Rád Ejhle Následky Koná, který ve svých začátečních písmenech ukrývá jméno Schrenk, a letopočet MDCCCXXXXI. Autorem nápisu je vlastenecký kněz, katecheta a profesor gymnázia F. R. Bezděka. Ozdobnou mříž kolem altánu, která byla zhotovena v rožmitálských hutích, daroval Schrenkův bratr pražský arcibiskup Alois Schrenk. Rekonstrukce pavilonu proběhla
v roce 2014.

Použitá literatura:

  • Adámek, J., Fröhlich, J. a Čížek, J. Písek : historický průvodce. Písek: Prácheňské muzeum, 2007, s. 55. ISBN 80-86193-08-X
  • La Motte, Jaroslav Arséne. Průvodce Pískem a okolím. Písek: Klub českých turistů, 1947, obr. příl.
  • Ludvík, L. - Prášek, J. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: Nakladatelství J&M, 1998. ISBN 80-86154-09-2.
  • Prášek, Jiří. Písecké 2. tisíciletí. Písek: Nakladatelství J&M, 2000, s. 143-144.
  • Průvodce po král. městě Písku. Písek: Klub českých turistů. 1912, s. 13- 15.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 2. díl. Písek: Obec písecká, 1912, s. 146-147.
  • Pavilon v parku obklopuje lešení. Písecký deník, 7.8.2014, č. 183, s. 3.