B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

rybník Němec - Písecké hory

Rybník Němec v Píseckých horách má rozlohu 0,7 ha. Vznikl vybudováním 70 m dlouhé a až 3,5 m vysoké hráze na bezejmenném potůčku, který pramení u Údražské aleje a do kterého se cestou vlévá několik drobných přítoků. Doba jeho vzniku není známá,
o původu jeho jména existuje několik variant. Na počátku 19. století protrhl jeho hráz příval vody, roku 1828 ji opravil jeho nájemce František Škoda z Kukle. Koncem 19. století sloužil rybník jako zásobárna vody pro mlýn u Kukle. Až do roku 1905 v něm byli chováni kapři, pak pokusně pstruzi. Vyskytovali se tu hojně raci. Nad hladinu rybníka vystupuje malý ostrůvek, přístupný po lávce, který vznikl uměle v 15. století jako tvrziště, jak dokládají archeologické nálezy.V písemných pramenech se o tvrzi nepodařilo nic najít. Rybník byl inspirací pro mnoho umělců, např. pro malíře Václava Jansu, Tomáše Štětku a Josefa Velenovského aj. Objevuje se i v literárních dílech. Jaromír Borecký napsal báseň Rybník v lese (Básníkův kancionál, 1905), Adolf Heyduk Rybník pod Němcem (V samotách, 1901). Slavista, překladatel a spisovatel Jan Koryta, manžel neteře E. Heydukové, vlastním jménem Adolf Černý, situoval k rybníku Němci svou idylu Lesní pohádka (Praha: Topič, 1918). Odehrává se zde Vodnická historie – Jarmily Janovské (Z povídek světců na píseckém Kamenném mostě, 1941). Rudolf Richard Hofmeister o něm v Malebných toulkách po Čechách píše: „Hladina jeho je jako z černého vyleštěného kovu a po jedné straně je pokryta jasně zeleným povlakem borového pelu, daleko kolem až hluboko do lesů je lahodné, požehnané ticho, v němž jako tlumené zvuky vzdálených zvonců zní přelétavé flétny , do nichž odkudsi z neznáma jako vábení tajemných bytostí vpadá osamělý, teskný hlas kukačky.“ Rybník Němec se objevil i v prvním propagačním filmu o Písku z r. 1925.

Použitá literatura:

  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 16, 19.
  • Fröhlich, Jiří. Písecké hory známé i neznámé. Písek: Ires, 1999, s. 18-24.
  • Hofmeister, Rudolf Richard. Malebné toulky po Čechách. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1925, s. 51.

Obrazové přílohy: