B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Prácheňské muzeum v Písku - Velké náměstí 114

Prácheňské muzeum se nachází v prostorách hradu postaveného na okraji vyvýšeniny nad řekou Otavou. Byl napojen na hradby a vznikl současně s městem. Vybudovala jej písecko-zvíkovská stavební huť. Stavebníkem byl Přemysl Otakar II., který zde poměrně často pobýval. V průběhu staletí byl hrad poničen požáry i přestavbami (radnice, kasárny, pivovar). Postupně přišel o věže i kapli. Muzeum, které vzniklo v roce 1884, bylo zprvu umístěno v různých prostorách ve městě a po roce 1902, kdy objekt bývalého královského hradu opustilo vojsko, přestěhovalo své sbírky sem. V té době byl jeho ředitelem prof. August Sedláček. Postupným rozšiřováním získalo desítky místností, které dnes slouží expozicím, výstavám, depozitářům i jako zázemí pro pracovníky. Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expozice živých tvorů v muzeu), Písecký venkov v 19. století a Obrazová galerie českých panovníků. Kromě toho disponuje prostorami pro krátkodobé výstavy. V roce 1996 ocenil výbor při Radě Evropy Prácheňské muzeum v Písku čestnou cenou „Evropské muzeum roku“.

Použitá literatura:

Prácheňské muzeum. Online. /cit.16092016/ Dostupné zde.

Obrazové přílohy: