B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Otava (řeka) - Písecko

Řeka Otava je životní osou části jižních Čech – regionu bývalého Prácheňského kraje. 111 km dlouhý tok řeky vzniká soutokem šumavských říček Vydry a Křemelné. Jméno řeky Otavy je velmi starého původu – existují různé výklady vzniku tohoto jména. Tok pojmenovali již Keltové Atavou – tedy bohatou řekou. Později se užíval také název Vatava. Poprvé je doložen název řeky v listině knížete Břetislava z roku 1045. Otava pod Pískem je v současnosti rájem turistů, rybářů a rekreantů. Vyhledávaná místa na řece – zejména Borečnice a Smetiprach – žila pestrým a veselým životem již za první republiky. Jako první soukromý rekreační objekt postavil nad mlýnem dřevěnou chatu Jan Matěj Gottlieb, divadelní a filmový scénograf. Pobývali zde např. Václav Špála, Eduard Bass, Lída Baarová, R. A. Dvorský a také Václav Krška, který sem situoval natáčení českého poetického filmu Ohnivé léto (1939).

Použitá literatura:

  • Fröhlich, Jiří. Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem. Písek: Prácheňské nakladatelství, 2000. ISBN 80-901940-7-9.