B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Lesní hřbitov - Písek

O výstavbě Lesního hřbitova se uvažovalo už od 20. let 20. století, kdy starý hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice přestával vyhovovat. Podle projektu píseckého rodáka dr. arch. Antonína Ausobského vzniklo nákladem tří miliónů korun netradiční terasovité pohřebiště, které bylo slavnostně předáno svému účelu 8. října 1933. Z téhož roku je také budova č. 1219. Obyvatelé Písku však nový hřbitov přijímali s nedůvěrou a stále dávali přednost starému hřbitovu, kde se pohřbívalo až do r. 1949. Prvním pohřbeným na Lesním hřbitově byl tak cizí trhovec Bohumil Rangl, kterého zde pochovali 19. 4. 1934.
Lesní hřbitov má rozlohu 12 ha, smuteční obřadní síň byla vystavěna roku 1980. Na hřbitově jsou mj. hroby obětí druhé světové války a některých významných osobností, např. archeologa Bedřicha Dubského, regionalisty a knihovníka parlamentní knihovny Jaromíra Malého, urbanisty Ivo Beneše, hudebního skladatele Otakara Jeremiáše, sběratele lidových písní Čeňka Holase, spisovatele Františka Křemena, malíře Václava Rožánka a dalších. V roce 1987 sem byly ze zdevastovaného píseckého židovského hřbitova přeneseny ostatky spisovatele Richarda Weinera. Náhrobek s alegorickou postavou Smutku v podobě plačící ženské postavy od Václava Vokálka je pro židovský hrob netypický.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek. Písek: IRES, 1994, s. 60.
  • Fröhlich, Jiří. Písecké hory známé i neznámé. Písek: IRES, 1999, s. 52-54. ISBN 80-901940-5-2.
  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek. JaM Písek, 1998, s. 66-67. ISBN 80-86154-09-2.
  • Městské služby Písek s.r.o. - Správa hřbitovů. /online/ /cit. 19.9.2016/Dostupné zde