B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

kostel Narození Panny Marie - Bakaláře

Raně gotická trojlodní stavba z 2. poloviny 13. století, později několikrát upravovaná (naposledy novogoticky J. Mockerem v roce 1886), byla postavena na vyvýšeném místě těsně u městských hradeb. Jako farní fungoval už od 70. let 13. století. Velká věž byla přistavěna v 15. století, hodinový stroj pochází z roku 1874, pseudobarokní báň z roku 1804. Interiér kostela zapůsobí na vstupujícího svou masivností – stlačenými klenbami, těžkopádnými neokosenými pilíři mezilodních arkád a jednoduchými žebry hruškovitého profilu. Sakristie z přelomu 13. a 14. století, zaklenutá křížovou klenbou, sloužila původně zřejmě jako kaple. Kostel měl po své dostavbě dvě stejně vysoké věže. Nižší věž je původní ze 13. století, ale její horní část a zastřešení pochází z regotizační proměny J. Mockera. Po požáru v roce 1555 dostala při opravách poškozená severní boční loď nadezdění se třemi renesančními obloučkovými štíty. V 18. století byla k jižní lodi přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého a roku 1850 výklenková kaplička pro sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1762, která do té doby stála u kostela.Velmi hodnotné jsou románské a raně gotické nástěnné malby na mezilodních pilířích v chrámové lodi. Na nástropní fresce v kapli sv. Jana Nepomuckého jsou výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého a veduta města Písku s chronogramem 1743. Současné zařízení chrámu je pseudogotické. Z velkého množství náhrobníků, které kdysi kryly podlahu kostela, zde zůstaly jen dva. V děkanském kostele byl mj. pohřben (v pravé lodi) kněz Ondřej František Jakub de Waldt (+1752).

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek. Historický průvodce. Stručné dějiny města. Písek: Ires, 1994, s. 28-33.
  • Adámek, Jan – Sommer, Jan – Všetečková, Zuzana. Středověký kostel Panny Marie v Písku. Písek: Prácheňské nakladatelství firmy Ires, 2001. ISBN 80-86566-00-5.
  • Almanach 750 let Písku. Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1993, s.150-152.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku. 3. díl. Písek: Obec písecká, 1913.