B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

hřbitov u sv. Trojice - Svatotrojická ul.

Původně býval městský hřbitov v bezprostředním okolí Děkanského kostela. V roce 1549 si Písečtí zřídili za řekou, na parcele darované králem, nové místo k pohřbívání svých mrtvých. Roku 1576 zde byl postaven kostel, zasvěcený Nejsvětější Trojici. Ve zvonici, která stojí samostatně poblíž jednoho vchodu do hřbitova, visel zvon hrana od Brikcího z Cinperka. Jižní portál svatotrojického kostela má renesanční výzdobu, s textem o vzniku hřbitova a kostela. Dnes se zde konají koncerty a společenské akce. Z původního vybavení zde zůstala pozdně renesanční dřevěná kazatelna. Po zbudování Lesního hřbitova ve třicátých letech 20. století byl svatotrojický areál postupně utlumován a konečně v roce 1949 zrušen. V polovině sedmdesátých let pak došlo k jeho přeměně na pietní park. Hroby významných osobností byly označeny tabulkami a na místě zůstaly také umělecky zajímavé náhrobky. Je zde pochován např. historik a archivář August Sedláček a houslový pedagog Otakar Ševčík.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek: historický průvodce. Písek: Prácheňské muzeum - Prácheňské nakladatelství, 2004. ISBN 80-86193-08-X.
  • Kudrnáč, Jaroslav. Pietní park (bývalý hřbitov U sv. Trojice) Památník města Písku. Písek: Okresní muzeum, 1983.
  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek. JaM Písek, 1998, s. 66-67. ISBN 80-86154-09-2.
  • Průvodce po král. městě Písku. Písek : Klub českých turistů, 1912.