B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

hrad - Velké náměstí

Hrad vznikl současně s městem, vybudovala jej písecko-zvíkovská stavební huť. Stavebníkem byl Přemysl Otakar II., který zde poměrně často pobýval. Za husitských válek se hradu zmocnilo město, do královské správy se vrátil až v roce 1436. V dalších letech se držitelé střídali (např. jej měl v zástavě španělský dobrodruh Martin de Hoeff Huerta), hrad byl poničen požáry i přestavbami (radnice, kasárny, pivovar). Postupně přišel hrad o věže i kapli, v 2. polovině 19. století zaniklo východní křídlo. Na začátku 20. století se do prostor hradu přestěhovalo městské muzeum.
Hrad, postavený na okraji vyvýšeniny nad řekou Otavou v pravidelném, téměř čtvercovém půdorysu, byl napojen na hradby městského opevnění. Měl obdélné nádvoří, které lemoval arkádový ochoz, a tři věže. Od města byl oddělen parkánem a příkopem. Do hradu se vstupovalo z rohu náměstí po padacím mostě. O jeho významu svědčí časté návštěvy přemyslovských a lucemburských králů i existence dvou velkých honosných reprezentačních sálů, z nichž jeden se dochoval dodnes. Je zaklenutý do tří polí křížových kleneb a z jeho tří hrotitých oken je výhled na řeku. Nástěnné malby v něm pocházejí z 15. století, ale jejich dnešní podoba je ovlivněna nekvalitním restaurátorským zásahem z počátku 20. století.
Písecký hrad, představitel českého raně gotického stavitelství, je jedním z nejlépe dochovaných městských hradů v Čechách.

V jižním křídle bývalého hradu (mezi nádvořím Prácheňského muzea a Sladovny) bydlel archeolog Bedřich Dubský.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek. Historický průvodce. Stručné dějiny města. Písek: Ires, 1994, s. 17-20.
  • Almanach 750 let Písku. Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1993, s. 149-150.
  • Kuthan, Jiří. Hrad v Písku. Dějiny a stavební vývoj. Písek: Okresní muzeum v Písku, 1979.
  • Durdík, Tomáš – Kašička, František – Nechvátal, Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek: Prácheňské muzeum, 1995. ISBN 80-902038-0-9.
  • Durdík, Tomáš. Královský hrad v Písku. Písek: Prácheňské muzeum, 1993.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 1. díl. Písek: Obec Písecká, 1911.