B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům U Stříbrných denárů - Drlíčov 153/8

V 16. stol. patřil dům rodině Píčkově, v 17. stol. Ledeckým, v 18. stol. Kašpírkům, počátkem 19. stol. se majitelé střídali, od roku 1833 jej vlastnila rodina Matznerova. Roku 1845 se zde narodil Jan Matzner (1845-1915), středoškolský profesor a historiograf města Písku. V roce 1940 byl dům přestavěn pro bankéře Jiřího Šimka a opatřen zdobenou fasádou, na níž se nacházejí znaky prácheňských měst (Písek, Blatná, Strakonice, Sušice, Vodňany), písecké motivy, avers a revers zlatého dukátu císaře Karla IV. Nad vchodem je umístěn monogram majitele JŠ a heslo Nihil sine consilio et ratione (Nic bez rozvahy a rozumu). Písmena ŠBZKŠ připomínají jména stavitele Ing. Ladislava Šimka, Ing. Ivo Beneše, který navrhl výzdobu, Fr. Zedníčka, který ji realizoval, a stavbyvedoucích. Při stavbě domu se údajně nalezly denáry, podle nichž se dům jmenuje.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan - Fröhlich, Jiří - Čížek, Jiří. Písek : historický průvodce. Písek : Prácheňské muzeum ; Prácheňské nakladatelství, 2004, s. 34. ISBN 80-86193-08-X.
  • Ludvík, Lubor - Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek : J & M, 1998, s. 16. ISBN 80-86154-09-2.
  • Sedláček, August: Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 2. díl. Písek: Obec písecká, 1912, s. 419.