B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům Tonnerovský - Budějovická ul. č. 288

Budějovická ulice je jedna z nejstarších komunikací ve městě. Svůj název dostala už roku 1785. Ve 20. století nesla po nějakou dobu jiná jména a ke svému prvnímu se vrátila až v roce 1990, ale místní obyvatelé ji většinou označovali jejím původním názvem. Středověká zástavba byla zničena za třicetileté války, počátkem 19. století tu stálo jen několik nízkých chalup a na jeho konci zde vznikl objekt Továrny na obuv bratří Kleinů v místech, kde bylo v 2. polovině 20. stol. sídlo n. p. Pramen.
Dům s balkonem nad hlavním vchodem vystavěl a žil v něm se svou rodinou ředitel místní reálky, profesor, školní rada a autor učebnic z oboru chemie František Tonner, který zde měl na zahradě soukromou meteorologickou stanici. Bydlel zde i jeden z jeho bratrů štábní lékař ve výslužbě MUDr. Vilém Tonner, který si z vojny s sebou přivedl svého oblíbeného sluhu Jana Alše, aby se o něj nadále staral, a usadil ho v domě jako domovníka. Dětství tu v přízemním bytě strávil řezbář, malíř, grafik, dřevorytec, spisovatel a básník Josef Váchal, syn Josefa Šimona Alše-Lyžce. Vyrůstal tu u dědečka z otcovy strany Jana Alše, který pracoval jako domácí dělník pro píseckou Kleinovu továrnu na obuv; babička posluhovala v domě a dělala domovnické práce.
V přízemí budovy si v letech 1882–1883 pronajala pro potřeby výuky čtyři místnosti rolnická škola, pak se přestěhovala do protějšího domu. Josefu Váchalovi byla na domě odhalena pamětní deska.

Použitá literatura:

  • Bajerová, Marie. Mládí Josefa Váchala. I., II. Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 1981, roč. 18, č. 3, s. 184-187; č. 4, s. 275-279.
  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J a M, 1998, s. 39-40. ISBN 80-86154-09-2.
  • Váchal, Josef. Paměti Josefa Váchala dřevorytce. Praha: Prostor, 1995. ISBN 80-85190-36-2.