B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Dům Městské kompanie č. 1 - Velké náměstí č. 1

Budovu asi středověkého původu v l. 1605–1607 koupila a přebudovala písecká obec. Dva pozdně renesanční štíty byly v 18. století spojeny v barokní štít. Mansardová střecha nahradila původní dvě střechy sedlové. V naší době zbylo z původního domu jen průčelí. Třípatrový štít rozčleňuje soustava pilastrů a zdobí ho voluty a dekorativní vázy. Nadokenní římsy a portál budovy jsou ze žuly. Na domě je reliéf připomínající vyhlášení republiky 14. 10. 1918 od sochaře Jana Jiřikovského. V tomto domě byl v minulosti umístěn ústav pro výchovu důstojníků, přechodně sloužil krajským úřadům a v l. 1850–1877 zde sídlilo gymnázium, na kterém studoval např. Mikoláš Aleš, Karel Klostermann a Josef Holeček. Vyučoval tu např. Karel Ninger (v letech 1853– 1871). Spolu s touto školou zde byla v letech 1850-1858 umístěna i městská knihovna.

Použitá literatura:

  • Almanach 750 let města Písku. Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1993, s. 156. ISBN 80-85618-08-7
  • Jedličková, Ludmila – Týcová, Hana. Městská knihovna Písek. Písek: Městská knihovna Písek – Prácheňské nakl., 2006, s. 8. ISBN 80-86566-35-8.
  • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek, J a M, 1998, s. 36. ISBN 80-86154-09-2.
  • Soukup, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese píseckém. Praha: Čes. Akademie pro vědy, sloves. a umění, 1910.