B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům č. 85 - Alšovo náměstí č. 85

Rozsáhlý rohový dům ukrývá ve svém zdivu raně gotickou budovu; místo bylo zastavěno hned po založení města. Dochovaly se fragmenty odtesaných konsol a výběhů žeber, gotické portály a zbytek gotické klenby. Gotický sklep s valenou klenbou slouží dnes městské knihovně jako klubovna. Strop místnosti v přízemí, jejíž okna vedou na náměstí, podpírá renesanční profilovaný trám. Nejstarším doloženým majitelem byl (r. 1407) písecký konšel a později rychtář Materna. Po jeho smrti připadl vdově Ele, která však roku 1420 odešla z Písku; dům pak vlastnil Maternův zeť Mikuláš.

V dalších stoletích se majitelé střídali, roku 1786 ho od Anny M. Beránkové koupil Antonín Pátek. Po něm patřil Matouši Pátkovi, na nějž upomíná monogram MP na fasádě. V držení Pátkovské rodiny zůstal dlouho do 19. stol. Z roku 1800 pochází empírová fasáda, kterou zdobí keramické vázy od hrnčíře Josefa Svobody. Dvoupatrový štít má uprostřed tři skutečná okna a na krajích dvě slepá okna, v horní části jedno menší okno a po stranách nízké balustrády. Po rekonstrukci (projekt ing. arch. Rudolf Kristian) v letech 1968 až 1970 zde byla umístěna okresní (dnes městská) knihovna. Na jaře 2019 se Městská knihovna Písek přestěhovala do nově adaptované a zařízené budovy bývalé základní školy na Alšově náměstí č. 75-77.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek. Písek: IRES, 1994, s. 36-37.
  • Almanach 750 let města Písku. Vimperk: TINA, 1993, s. 161. ISBN 80-85618-08-7.
  • Krýzl, Karel.Turistický průvodce po městě Písku a okolí. Písek: Fr. Podhajský, 1936, s. 28.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 2. díl. Písek: Obec písecká, 1912, s. 392.