B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Burketova ulice - Písek, Václavské předměstí

Burketova ulice vede od silničního nadjezdu na Václavské náměstí. Své jméno získala v roce 1934 na paměť Ladislava Burketa, který byl ředitelem lesnické školy od jejího vzniku v roce 1885 až do roku 1922. Za tu dobu se škola stala významným českým lesnickým učilištěm  v  rámci   celé   Evropy.  Pohledem  z  města na  pravé  straně  byl  v roce  1899  postaven  lesnický  internát a
o desetiletí později školní budova s rozsáhlým arboretem. Obytné domy vedoucí za lesnickým internátem směrem ke kostelu sv. Václava vznikaly postupně v letech 1905 až 1930. Na protilehlé straně uprostřed ulice stojí dům, v němž bydleli prarodiče Jany Klusákové, rozené Zvoníčkové.

Použitá literatura:

  • Ludvík, Lubor a Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: JaM, 1988.  ISBN 80-86154-09-2

Obrazové přílohy: