A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Weinerovo halo  - Ždichynec Bohumil

Písecké hory…

Obloha se souznačně blyští
v ledových krystalcích,
Le Grand Jeu je opuštěna.
Osiřelé stromy podřimují
nad hroby,
těla utkaná z prázdnoty
vyplňují prostor.
Než mysl duha prostoupí,
mlha se rozpustí pod víčky.
Na hrobě Richarda Weinera
sedí veverka,
mlčí a hledí mu do očí.

Ze sbírky Archimedův bod