A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

U opuštěného přívozu  - Ždichynec Bohumil

mému kraji

Mít prostor a čas v sobě, udělat jasno v mysli
a uvědomit si, kam patřím,
proč tu jsem a co je mi blízké, čeho si vážím,
tady je to možné.
Přívoz k hradu Zvíkovu je na tomto břehu slepý
a cesta zarůstá mechem a lišejníky,
duši Noemově je zde dobře,
protože tu život nikam nespěchá
a nikdo významný na nikoho nečeká.

Ukázka z nové knihy Bohumila Ždichynce: Hamlet v tekuté době (2017)