A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Svědomí  - Janík Zdeněk

Ostřejší než meč spravedlnosti
Vytrvalejší než běžec od Thermopyl
Neoslyšitelnější než ultrazvuk
Nepodplatitelnější než sama smrt
Lučavka královská dobrého a zlého
Průvodce bludištěm vlastního já
Plachta dobrého větru
Lodivod v úskalí
Kotva v hlubině bezpečnosti

(rukopis)