A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Slovo autora  - Skopík František

 

Berou-li duši, ať také žehnají! Hora je v nás. V nás je i velikost její
cesty. Vzhůru se člověk dere podle své upřenosti. Cesty jsou vášní
i opiem.
Písek, lesárna, horolezecký oddíl, mých sedmnáct. Skály kolem
Otavy. První vášnivé doteky, neúprosná závislost. Mezitím tři tábo-
ry ve Vysokých Tatrách, dvakrát v zimě. Hluboké pohnutí, vrcho-
lící odevzdanosti. Sníh je ozdobou kamene, obrazy v nesčetných
podobenstvích. Není jiné cesty.
Vojna a její konec, cesta do Tater široce otevřená. Jsem svobodný,
jako nikdy v životě. Sloužím jen síle svých pocitů, smysl má hloub-
ka oddanosti horám.
Deru se na Téryho chatu, poprvé jako nosič. V hlubokém sněhu
se dostavují pocity vystřízlivění. Sníh je nejen úkazem krásy, ale
i zkouškou tvrdosti. Ale odolnost se zvyšuje vůlí, přesvědčuji se.
V důstojné Dorawského cestě na Malý Ladový ve svých letních
šlupkách omrzám na palce. Po dvou měsících na Zadním Javoro-
vém sedle znovu, poněkud silněji, Mám pocit, že o mé odolnosti
byla tiše vyslovena pravda.
Nevím, co se stalo, ale jsem náhle chatárem vyhlášené Téry-
ho chaty, v samém srdci závratnosti Tater. A sladký pocit opojení
pokračuje v jiné podobě. Často také stojím tváří v tvář Žlté stene
i Stredohrotu a výzvy nepomíjejí. Ale vzápětí opět stejně znepoko-
jivá otázka o mé odhodlanosti. A poznávám ženu. Nezvykle silný
příliv citu napotřetí.
Na malém Kežmarském krkolomný pád po velkém výkonu. Če-
kám na Horskou, potlučen a zrazen vlastní slabostí. Tahají mne
z toho ti, mezi které patřím. Hloubka pokoření.

Letní provoz chaty je pro mne postupně stále více nadoraz. Od-
cházím z Tater. Necítím žídné vzedmutí lítosti. Kámen nezrazuji,
ale bojím se. Několikrát jsem už stál na hraně.
Dalších padesát let mi věčně zpívají lesy, jak jsem slíbil už na
škole. Patřím neodvratně k nim, jako kdysi k horám.
Díky Jardo, až teprve nyní mi vychází kniha, jež byla pro mne
tolik let jen pouhou iluzí.
S troufalou odvahou, ale i pokorou přizpůsobuji si pro sebe Ka-
zatele. Nebylo-li by poznání, byla by marnost.

František Skopík, květen 2016
( v knize Upřenost. České Budějovice: Basta, 2017,
s. 269 – 270)

Další ukázky z díla autora: