A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Říjnový den v Písku  - Ždichynec Bohumil

Říjnový den v Písku

Světlo stéká po pískovcových sochách na nábřeží,
holubí čas usedá v podzimním spočinutí
v podobě melodie Agnus Deí.

Stoletá vrba se dotýká rozpuštěnými vlasy
hladiny řeky, proud teče líně
a nese sebou stín stříbřité skráně
rozpíjejícího se obrazu podzimní proměny.

Nedaleké turbíny Křižíkovy elektrárny
rozsvěcují město Písek ve vzpomínce,
v pietním parku se bronzově barví listy.

Z ostrova doléhají cikády hrajících si dětí,
v restauraci U Reinerů cinkají mince číšnice,
Adolf Heyduk s Janem Nerudou živě
rozjímají o skryté pravdě staletí.

rukopis 2019

Místa spjatá s dílem nebo jeho autorem: