A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Pod Šobrovnou  - Janík Zdeněk

Ležím tu na louce
a  otevírám obzor jak obrovskou škebli
uvízlou  v brčálu luk
do  její perleti vrypují tryskáče
monogramy
a vítr za nimi kulhá
a honí je holí když vede beránky
na postřih
Ležím si na louce
česám tu jetel hřebenem chlapeckých
přání
a v lastuře hučí moře lesů
zvedám ji do dlaně
otvírám zlehka jako ženu
a beru si perlu
svůj kraj

 

Z básnické sbírky: Janík, Zdeněk. Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000.