A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Plesa v dešti  - Janík Zdeněk

Potkal jsem pannu z jezera
v halence z řídké duhy
na nohou ocúny ve vlasech hořce

Voda zas vodu rodí a víra naději
že ještě jednou jí pohlédnu
do modrých očí

(rukopis)