A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Otavan (časopis)  -

Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ byly digitalizovány časopisy Otavan a Písecké listy, které jsme za tímto účelem poskytly právě z fondu knihovny Prácheňského muzea v Písku. Jejich digitální podobu naleznete na stránkách Digitální knihovny JVK v Českých Budějovicích (http://kramerius.cbvk.cz).

V. V. Janota a další začali vydávat v tiskárně V. Vetterle roku 1863 Otavan: časopis poučný a zábavný, který vycházel do roku 1866. Dne 5. července 1879 Vetterlův nástupce tiskař V. Šimek vydávání Otavanu, tentokrát týdeníku pro zábavu a poučení, zájmy politické, obecné a spolkové, obnovil a list ve své tiskárně vydával až do roku 1900. Tehdy jej i s tiskárnou převzal knihkupec Theodor Kopecký, který list vydával – se sedmiletou přestávkou mezi léty 1909-1916, kdy je jako vydavatel uveden Občanský klub – až do roku 1936.

Dne 7. dubna roku 1895 si písečtí mladočeši v nové tiskárně J. Hrušky zřídili proti Otavanu vlastní noviny, Písecké listy neboli věstník z Pootaví, které fungovaly jako stranický list až do roku 1907, kdy se po smrti starosty K. Lukáše postavily vůči mladočeskému vedení radnice do opozice. Za první republiky se staly orgánem Československé národní demokracie. Písecké listy vycházeli až do roku 1948.

Přímé odkazy:
Otavan 1863-1866
Otavan 1879-1936
Písecké listy 1888-1912

Další odkazy: